Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

19.01.
2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 01/2017 vo Vyšnom Kubíne

Pozývam Vás na zasadnutie č. 01/2017 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne, ktoré sa  uskutoční dňa 26. januára 2017 (t. j. štvrtok) o 17. 00 hodine v zasadačke obecného úradu

      Program:

1.  Otvorenie  zasadnutia
    - schválenie  programu rokovania
    - voľba pracovných  komisií ( mandátová,  návrhová )

16.01.
2017

Upozornenie - vývoz komunálneho odpadu v obci Vyšný Kubín

Najbližší vývoz komunálneho odpadu bude v utorok  dňa 24. januára 2017.
Použiť sa môžu iba zelené žetóny.

Žetóny na rok 2017 (farba zelená) si môžete prevziať na obecnom úrade
už od 2. januára 2017 + vrecia na vývoz plastov.
       
   

02.01.
2017

Dôležité oznamy

1. Nehnuteľnosti - povinnosťou vlastníkov nehnuteľností je nahlásenie všetkých zmien
v termíne do 31. januára 2017.
Napr. zmena vlastníka nehnuteľnosti, zmena stavu pozemku, stavebné povolenie,
kolaudačné rozhodnutie, drobné stavby a iné zmeny. 
Tlačivo je v prílohe, resp. si prevezmete na obecnom úrade. (príloha)

30.12.
2016

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania,

        v mene obecného úradu  a poslaneckého zboru Vám všetkým chcem popriať veselé ukončenie roka 2016 v kruhu rodiny a priateľov. Za rok 2016  sa Vám chcem všetkým poďakovať za pomoc a pochopenie pri rôznych aktivitách a riadení našej obce. 

01.12.
2016

Upozornenie pre občanov obce Vyšný Kubín

Obecný úrad upozorňuje občanov, že v zimnom čase je potrebné:
1/ zimná údržba miestnych komunikácií a odhrn snehu - odstrániť všetky prekážky a neparkovať  vozidlami  na miestnej komunikácii - v opačnom prípade cesta nebude odhrnutá a posypaná,

18.10.
2016

Športovo-relaxačné centrum - opäť otvorené!

Zumba Vysny KubinObec Vyšný Kubín Vás s radosťou pozýva od
5.októbra 2016
do športovo-relaxačného priestoru. 
Nájdete ho v bývalej školskej jedálni za budovou penzióna Peter. Zrekonštruované miestnosti budú slúžiť rozličným akciám.

STOLNÝ TENIS: každý utorok od 17:30 hod.
PILATES: každá streda od 18:00 hod.
ZUMBA: každý pondelok a štvrtok od 18:00 hod.

So sebou si zoberte prezuvky, dostatok tekutín, uterák, karimatku a tiež pohodlné oblečenie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pilates 2016 Pilates 2016 Pilates 2016
06.10.
2016

Predaj knihy - ORAVA Z NEBA

Obec Vyšný Kubín  ponúka na predaj publikáciu, v ktorej sa nachádzajú aj fotografie
našej obce a okolia. Cena publikácie je 8 €.  
 

Stránky

Subscribe to Front page feed