Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Príprava a tvorba cestovných poriadkov - SAD LIORBUS

SAD LIORBUS, a. s. Ružomberok informuje občanov, že sa začína zaoberať prípravou a tvorbou cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek na obdobie 2015/2016, ktoré vstúpia do platnosti od 13. 12. 2015.

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 71. výročia SNP

Pri príležitosti 71. výročia SNP sa v obci Vyšný Kubín dňa 30.08.2015 uskutočnilo spomienkové stretnutie v priestoroch pri pomníku Mjr. Ivana Archipova.
Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Bolo výrazným dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej republiky. Ďakujeme živým a mŕtvym hrdinom, ktorí pozdvihli zbrane a riskovali svoje životy za slobodu , rovnosť, bratstvo a spravodlivosť.

ZMENA VÝVOZU PLASTOV A TETRA PAKOV

Technické služby Dolný Kubín informujú občanov obce Vyšný Kubín o zmene vývozu plastov a tetra pakov:
Pôvodný termín bol 14.09.2015
Nový termín vývozu plastov bude 22.09.2015

Ďakujeme za pochopenie,
Viera Juráková
starostka obce

Aktivity DHZ

Leto 2015 DHZ
V prílohe článku si môžete prečítať naše aktivity (PDF)

Poďakovanie DHZ
Dňa 10.07.2011 naš Dobrovoľný hasičský zbor pomáhal pri povodni v meste Dolný Kubín a to priamo pri vyčerpávaní vody z pivničných priestorov novej budovy RUFÍN. Nakoľko sú to nováčikovia, patrí im veľké poďakovanie.

Súťažné aktivity DHZ

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov prostredníctvom mobilného automatu – predaj surového kravského mlieka a originálne balené mliečne výrobky od slovenských výrobcov. Predaj sa uskutočňuje v priestoroch pred obecným úradom vo Vyšnom Kubíne:

Čas predaja mlieka od 28.08.2015
 každý piatok - 15:45 - 16:00 hod.
 

Predaj uskutočňuje: VKM, a.r.o. So sídlom Necpaly 226, 038 12 Necpaly, okres Martin
 

Dodatok č. 1/2015 ku VZN obce Vyšný Kubín č. 1/2011

Dodatok č. 1/2015 ku VZN obce Vyšný Kubín č. 1/2011 (PDF)

Multifunkčné hrisko

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že bola úspešná v žiadosti o finančný príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou - Ihrisko bude postavené v priestoroch športového areálu pred kaštieľom

Finančný príspevok z Úradu vlády SR - suma 40.000 €

Stavebné práce v obci Vyšný Kubín

Začatie stavebných prác na vodozádržných zariadeniach a úprave cesty pod Skalami – foto:

Práce na jednotlivých projektoch v našej obci.

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že sa postupne budú vykonávať práce na jednotlivých projektoch:

1/„Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“. Stavba Projekt rieši dva stavebné objekty: SO – 01 Vodozádržná ryha – Pod Skalami - 1245 m
SO - 02 Vodozádržná ryha – Štepy – 884 m

Vybudovaním vodozádržných rýh, projekt rieši zadržanie vody v teréne, ktoré spomalia odtok a zadržia vodu nad obcou a tým bude obec ochránená pred záplavami z povrchového odtoku.

Syndikovať obsah