Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Pozvánka na zasadnutie č. 08/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie č. 08/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra (t. j. pondelok) 2014 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu

P r o g r a m :

Cesty 2014

VKVK 2007, obec Vyšný Kubín uvádza večer cestovateľov CESTY 2014.
Termín podujatia: sobota 29.11.2014, začiatok 16:30 hod.
Miesto: sála obecného úradu Vyšný Kubín

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje, že sa uskutoční zber nebezpečného odpadu z domácností a to v dňoch 03.11.2014 - 28.11.2014.

Nebezpečný odpad môžete doviesť a nahlásiť na obecný úrad, ktorý prevezme pracovník obecného úradu.

Návrh územného plánu obce Vyšný Kubín

Oznam - pdf

Textová časť ÚPN O Vyšný Kubin návrh - pdf
Výkres širších vzťahov - pdf

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah