Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov prostredníctvom mobilného automatu – predaj surového kravského mlieka a originálne balené mliečne výrobky od slovenských výrobcov. Predaj sa uskutočňuje v priestoroch pred obecným úradom vo Vyšnom Kubíne:

Čas predaja mlieka od 22.07.2014
 každý utorok - 14:35 - 14:55 hod.
 každý piatok - 14:45 - 15:05 hod. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roky 2014-2020 (PDF)

Rekonštrukcia schodov k Pomníku Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne

Obec Vyšný Kubín uvoľnila z rozpočtu obce finančné prostriedky a zrekonštruovala prístupové schody a Pomník Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne.

POŠTA PARTNER

POŠTA PARTNER - otvorenie služby pre občanov. Od 01.06.2014 je v priestoroch obecného úradu otvorená Pošta PARTNER. Pošta Partner nenahrádza doručovateľa, ten zostáva po starom. Služby Pošty PARTNER pre občanov:

- príjem listových zásielok: obyčajných , doporučených, prioritných, úradných,
- príjem balíkov,
- príjem platieb: SIPO a poštových poukážok

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah