Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je 23.09.2014!
SKLO - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 x  pred obchodom Jednota
modré búdky - 3 x vedľa veľkej bytovky

Voľby do samosprávy

Voľby (PDF)
Voľby obyvatelia (PDF) 

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konajú dňa 15. novembra 2014 musia politické strany a nezávislí kandidáti doručiť do

21. septembra 2014 do 24:00 hod.

Pozvánka na zasadnutie č. 06/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne

Pozývam Vás na zasadnutie č. 06/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra (t. j. štvrtok) 2014 o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu

Program:

Verejné zhromaždenie občanov obce

Pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov obce, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra ( t. j. nedeľa ) 2014 o 15:00 hodine v sále obecného úradu

Program:

1. Otvorenie verejného zhromaždenia

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia.

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia. - Verejná súťaž.

Výzva na predkladanie ponúk - PDF
Súťažné podklady - PDF
Projektová dokumentácia - PDF

SAD LIORBUS - cestovné poriadky

SAD LIORBUS, a. s. Ružomberok informuje občanov, že sa začína zaoberať prípravou a tvorbou cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek na obdobie 2013/2014, ktoré vstúpia do platnosti 14. decembra 2014. V súvislosti s tým Vás chceme požiadať o zaslanie pripomienok a návrhov na zmeny k existujúcemu cestovnému poriadku. Pripomienky zašlite na obecný úrad do 26. septembra 2014.

 

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah