Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

PREVZATIE ŽETÓNOV DRUHÝ POLROK 2015

Obecný úrad oznamuje všetkým občanom, ktorí uhradili poplatok za odvoz odpadov na rok 2015 cez internet banking alebo poštovou poukážkou, si môžu prevziať druhú polovicu žetónov na vývoz komunálneho odpadu priamo na obecnom úrade.

Prerušenie distribúcie elektriny

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že SSE-DISTRIBÚCIA oznámila prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonania plánových prác na zariadeniach distribučnej siete:

dňa: 17.06.2015 v čase od 08:30 hod. - do 14:30 hod.

- čísla domov:
1-8, 10-11, 11-13, 13, 13-15, 18, 139-140, 142-144,
146-147, 149-151, 151-152, 154, 160-161, 167, 169,
172-173, 180, 196, 210-211, 229, 231,

číslo elektr. rozvodovej skrine: 427, 809, 1000, 1545, 3001,3002

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah