Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU.

Technické služby s.r.o. v Dolnom Kubíne budú dňa 06. 08. 2015, t.j. vo štvrtok, realizovať zber vyseparovaného papiera za PROTIHODNOTU!

KDE: Babín, Osádka, Leštiny, Vyšný Kubín

Časový HARMONOGRAM : 

15:10 - 15:30 Babín, križovatka, pri RD č. 260

16:05 – 16:20 Osádka, potraviny Jednota

16:30 - 17:00 Leštiny, pri OcÚ

17:10 - 17:40 Vyšný Kubín, pri potravinách

 

ZBIERAME: ČASOPISY, NOVINY, KNIHY, KARTÓN, LEPENKA

Práce na jednotlivých projektoch v našej obci.

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že sa postupne budú vykonávať práce na jednotlivých projektoch:

1/„Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“. Stavba Projekt rieši dva stavebné objekty: SO – 01 Vodozádržná ryha – Pod Skalami - 1245 m
SO - 02 Vodozádržná ryha – Štepy – 884 m

Vybudovaním vodozádržných rýh, projekt rieši zadržanie vody v teréne, ktoré spomalia odtok a zadržia vodu nad obcou a tým bude obec ochránená pred záplavami z povrchového odtoku.

PREVZATIE ŽETÓNOV DRUHÝ POLROK 2015

Obecný úrad oznamuje všetkým občanom, ktorí uhradili poplatok za odvoz odpadov na rok 2015 cez internet banking alebo poštovou poukážkou, si môžu prevziať druhú polovicu žetónov na vývoz komunálneho odpadu priamo na obecnom úrade.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah