Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Veľkoobjemové kontajnery

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY v obci Vyšný Kubín budú pristavené od 21.10.2014 - od utorka

1 - dolný koniec obce – Bar u orla
2 - budova obecného úradu – kaštieľ
3 - budova Jednoty
4 - ulica za Aurelom Lavottom

 

Dáva sa do nich veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.

Zbierka použitého oblečenia

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti - materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb - 15. 11 2014 - 07.00 hod. - 20.00 hod.

Miesto konania volieb: Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne,
Expozícia P. O. Hviezdoslava,
ul. Hviezdoslavova 117/5, Vyšný Kubín

Kandidátne listiny:

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia.

Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia. - Verejná súťaž.

Výzva na predkladanie ponúk - PDF
Súťažné podklady - PDF
Projektová dokumentácia - PDF

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Syndikovať obsah