Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Kaderníctvo vo Vyšnom Kubíne

V obci Vyšný Kubín v budove Jednoty je od dňa 21.04.2015 otvorené kaderníctvo v čase 09.00 do 16.00 hod..

Otváracie hodiny :
utorok a štvrtok – od 09.00 do 16.00 hod.,
sobota – objednávky na telefón : 0908 118 639

Návrh - Záverečný účet Obce Vyšný Kubín za rok 2014

Záverečný účet obce Vyšný Kubín za rok 2014 - návrh: PDF
Príloha č. 1 - príjem: PDF
Príloha č. 2 - výdaje: PDF

Vývoz elektroodpadu

Vývoz elektroodpadu v obci Vyšný Kubín sa uskutoční v dňoch 23.4.2015 – 26.04.2015 t. j. štvrtok až nedeľa,

Elektroodpad je potrebné uložiť pod balkón pri kaštieli.

Pri ukladaní je potrebné dodržiavať poriadok.

Odstávka elektriny v máji 2015

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že SSE-DISTRIBÚCIA oznámila prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonania plánových prác na zariadeniach distribučnej siete:

dňa: 04.05.2015 v čase od 08:00 hod. - do 14:30 hod.

- čísla domov: 1, 5 , 16, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 157, 162, 164, 223, 352

Čísla domov aj s číslom odberného miesta sa nachádzajú na obecnom úrade.

Ďakujeme za pochopenie
Viera Juráková
starostka obce
 

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah