Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Cesty 2014

VKVK 2007, obec Vyšný Kubín uvádza večer cestovateľov CESTY 2014.
Termín podujatia: sobota 29.11.2014, začiatok 16:30 hod.
Miesto: sála obecného úradu Vyšný Kubín

Oprava strechy na kaštieli.

Z dôvodu havarijného stavu strechy na kaštieli – sídlo obecného úradu obce Vyšný Kubín sa v mesiaci september - október uskutočnilo vyčistenie celej jeho strechy ( plocha 1200 m2) a následne sa realizoval nový náter so zachovaním toho istého odtieňa.

Kytica kvetov pre jubilantov v obci Vyšný Kubín

Obec Vyšný Kubín v rámci mesiaca úcty k starším uskutočnila dňa 13.11.2014 v priestoroch kaštieľa „Stretnutie pozvaných jubilantov – dôchodcov“. Stretnutie svojim programom prišli pozdraviť a spríjemniť aj deti našej základnej a materskej školy spolu s pani učiteľkami.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky

Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných dňa 15.11.2014
v obci Vyšný Kubín


 

 

Návrh územného plánu obce Vyšný Kubín

Oznam - pdf

Textová časť ÚPN O Vyšný Kubin návrh - pdf
Výkres širších vzťahov - pdf

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje, že sa uskutoční zber nebezpečného odpadu z domácností a to v dňoch 03.11.2014 - 28.11.2014.

Nebezpečný odpad môžete doviesť a nahlásiť na obecný úrad, ktorý prevezme pracovník obecného úradu.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Syndikovať obsah