Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Informácie o zverejnení oznámenia/zámeru stavby

Informácie o zverejnení oznámenia/zámeru stavby:
Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia.
V zmysle zákona č. 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA, - k zámeru je možné nahliadnuť na obecnom úrade v termíne od 02.03.2015 do 23.03.2015 v čase otváracích hodín. Zámer je zverejnený aj na stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php

Zverejnenie zámeru dňa:02.03.2015
 

Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je 17.03.2015!
SKLO - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu

Fašiangy 2015

V sobotu 14. februára 2015 v našej obci boli fašiangy. Po dedine chodili masky, v sále obecného úradu bol detský karneval a večer tradičná fašiangová zábava, kde sa podávala praženica a bolo pochovávanie basy. Atmosféru z veľmi vydarenej akcie si môžete pripomenúť vo fotogalérii a videu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastlili tejto akcie, či už ako hostia alebo organizátori.

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014. Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015. Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.

Informácie ohľadom vývozu komunálneho odpadu na rok 2015

Do roku 2015 je možné preniesť len 1 žetón z roku 2014 na prvý vývoz v roku 2015, ostatné nevyčerpané žetóny strácajú platnosť.

Od 01.01.2015 je stanovená sadzba 0,0440 Eur na osobu a deň t. j. 16,06 Eur na rok, za čo obdrží občan 7 kusov žetónov.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah