Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

27.11.
2015

POŠTA PARTNER - OZNÁMENIE

Vážení zákazníci, z technických dôvodov bude POŠTA PARTNER od 01.12.2015 – do oznámenia ZATVORENÁ

Obec Vyšný Kubín
Vo Vyšnom Kubíne 27.11.2015
Ďakujeme za porozumenie.

25.11.
2015

Mikuláš vo Vyšnom Kubíne

V stredu 02. decembra 2015 o 17.00 hod v sále obecného úradu  vo Vyšnom Kubíne bude divadelné predstavenie Červená čiapočka, ktoré uvedie Divadlo bez opony. Po predstavení príde aj MIKULÁŠ!

25.11.
2015

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne

Pozývam Vás na zasadnutie č. 08/2015 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne, ktoré sa  uskutoční dňa 03. decembra 2015 (t. j. štvrtok) 2015 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu

19.11.
2015

Návrh rozpočtu obce Vyšný Kubín a Základnej školy na rok 2016

Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ  v  €   na roky    2016 -2018  (DOC)
Návrh rozpočtu na obdobie 2016-2018 pre obec Vyšný Kubín (PDF)
Návrh rozpočtu na obdobie 2016-2018 pre ZŠ a MŠ (PDF)

18.11.
2015

Obnova interiéru expozície P.O. Hviezdoslava

V máji 2015 sa obec Vyšný Kubín zapojila do výzvy o Zamestnanecký grant Euro k euru  od Nadácie Slovenskej sporiteľne a vypracovala projekt : „Žime históriou aj v budúcnosti“. Projekt riešil obnovu  a aktualizáciu interiéru Expozície P.O.Hviezdoslava. Vo výzve bola naša obec úspešná a tak získala finančnú podporu v sume 1000 € + 500 € od zamestnanca SLSP Ing.

06.10.
2015

Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

Subscribe to Front page feed