Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

23.05.
2016

Odstávka elektriny v júni 2016

SSE-DISTRIBÚCIA oznámila prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonania plánových prác na zariadeniach distribučnej siete:

dňa: 08.06.2016   v čase od 07:30 hod. - do 14:30 hod.

- číslo odberného miesta:

4508729
3316093
4520219
3310562

Viera Juráková
starostka obce

12.05.
2016

Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

11.05.
2016

Obchodná verejná súťaž - pozemky

Táto obchodná verejná súťaž je vyhlásená obcou Vyšný Kubín, IČO: 00 649 058,  Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5 (ďalej len „Vyhlasovateľ“) zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, menovite:

     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/16, vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 887  m2,
     - pozemok  C-KN  parc. č. 602/17 vedený ako trvalý trávny porast o výmere 887 m2,

28.01.
2016

Športovo-relaxačné centrum - aktivity.

Zumba Vysny KubinObec Vyšný Kubín Vás s radosťou pozýva do novootvoreného športovo-relaxačného priestoru, ktorý sme pre Vás pripravovali v predchádzajúcich mesiacoch. Nájdete ho v bývalej školskej jedálni za budovou Zemianskej kúrie. Zrekonštruované miestnosti budú slúžiť rozličným akciám.

ZUMBA: každý pondelok a štvrtok od 18.00 hod.
PILATES: každá streda od 18.00 hod.
STOLNÝ TENIS: každá streda od 19.00 hod. - v zimnom období

Spoločne s certifikovanou inštruktorkou Martou sa môžete naučiť základom ZUMBY, ale na svoje si prídu aj tí pokročilejší. So sebou si zoberte dostatok tekutín, uterák, prezuvky, karimatku a tiež pohodlné oblečenie. Tešíme sa Vašej účasti.

Zrekonštruované miestnosti v priestoroch bývalej školskej jedálne Prvé cvičenie zumby 1.2.2016
Subscribe to Front page feed