Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

28.01.
2016

Športovo-relaxačné centrum - aktivity.

Zumba Vysny KubinObec Vyšný Kubín Vás s radosťou pozýva do novootvoreného športovo-relaxačného priestoru, ktorý sme pre Vás pripravovali v predchádzajúcich mesiacoch. Nájdete ho v bývalej školskej jedálni za budovou Zemianskej kúrie. Zrekonštruované miestnosti budú slúžiť rozličným akciám.

ZUMBA: každý pondelok a štvrtok od 18.00 hod.
PILATES: cvičenie od 10.02.2016 - každá streda od 18.00 hod.

Spoločne s certifikovanou inštruktorkou Martou sa môžete naučiť základom ZUMBY, ale na svoje si prídu aj tí pokročilejší. So sebou si zoberte dostatok tekutín, uterák, prezuvky, karimatku a tiež pohodlné oblečenie. Tešíme sa Vašej účasti.

Zrekonštruované miestnosti v priestoroch bývalej školskej jedálne Prvé cvičenie zumby 1.2.2016
27.11.
2015

POŠTA PARTNER - OZNÁMENIE

Vážení zákazníci, z technických dôvodov bude POŠTA PARTNER od 01.12.2015 – do oznámenia ZATVORENÁ

Obec Vyšný Kubín
Vo Vyšnom Kubíne 27.11.2015
Ďakujeme za porozumenie.

18.11.
2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča (PDF)

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Vyšný Kubín: obec@vysnykubin.sk

06.10.
2015

Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

Subscribe to Front page feed