Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Cez päť chotárov

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne a športoví nadšenci obce Vyšný Kubín Vás pozývajú na 22. ročník turisticko – lyžiarsky pochod „Cez päť chotárov“ v sobotu 31.01.2015. Registrácia účastníkov od 8:00 – do 09:00 hod. v priestoroch obecného úradu – kaštieľ. Štart od obecného úradu je o 09:00 hod. Štartovné pre dospelých je 2 €, pre deti do 15 rokov 1 €.

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014. Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015. Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.

Zmeny o nehnuteľnostiach

Do 31. janauára 2015 je potrebné doručiť na obecný úrad akékoľvek zmeny o nehnuteľnostiach - k daniam z nehnuteľností – drobné stavby, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rôzne zmeny, ktoré vznikli k 1.1.

Tlačivá na stiahnutie:
1. Priznanie k dani z nehnutefnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevyhemé hracie pristroje - pdf

Informácie ohľadom vývozu komunálneho odpadu na rok 2015

Do roku 2015 je možné preniesť len 1 žetón z roku 2014 na prvý vývoz v roku 2015, ostatné nevyčerpané žetóny strácajú platnosť.

Od 01.01.2015 je stanovená sadzba 0,0440 Eur na osobu a deň t. j. 16,06 Eur na rok, za čo obdrží občan 7 kusov žetónov.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah