Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Pozvánka na zasadnutie č. 07/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne

Pozývam Vás na zasadnutie č. 07/2014 Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Kubíne, ktoré sa uskutoční dňa 05. novembra ( t. j. streda ) 2014 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
- schválenie programu rokovania
- voľba pracovných komisií ( mandátová, návrhová )
- kontrola uznesení

2. Rozpočet na roky 2015, 2016 a 2017

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje, že sa uskutoční zber nebezpečného odpadu z domácností a to v dňoch 03.11.2014 - 28.11.2014.

Nebezpečný odpad môžete doviesť a nahlásiť na obecný úrad, ktorý prevezme pracovník obecného úradu.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Návrh rozpočtu na roky 2015÷2017

Obec Vyšný Kubín
- plnenie a rozpočet príjmov - pdf
- plnenie a rozpočet výdavkov - pdf

ZŠ s MŠ Vyšný Kubín
- plnenie a rozpočet príjmov - pdf

Zbierka použitého oblečenia

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti - materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb - 15. 11 2014 - 07.00 hod. - 20.00 hod.

Miesto konania volieb: Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne,
Expozícia P. O. Hviezdoslava,
ul. Hviezdoslavova 117/5, Vyšný Kubín

Kandidátne listiny:

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2013

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2002-2012  


2002

Syndikovať obsah