Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Svetový týždeň peňazí- Global Money Week

Od 9.3. 2015 do 17.3. 2015 prebiehal v základnej škole Vyšný Kubín projekt finančnej gramotnosti podporený NDS (Nadácia pre deti Slovenska) pod názvom „Krajina Peniažkovo“
Cieľom projektu bolo, aby účastníci získali lepší orientačný prehľad vo svete financií a služieb primerane ich veku nielen v podobe čísel.
Poznatky, vnímavé súvislosti a aplikácie žiaci nadobudli na základe zručností v životnej realite.

Veľkoobjemové kontajnery

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené od 27.03.-2015 - od piatka

1 - dolný koniec obce - ul.Mjr. Archipova
2 - stred - budova obecného úradu – kaštieľ
3 - stred - budova Jednoty
4 - horný koniec – za novou aut. zastávkou

 

Dáva sa do nich veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.

Zber obnoseného šatstva

Zbierka šatstva v obci Vyšný Kubín sa uskutoční

dňa: 30.03. - 07.04.2015
čas: 07.30 – 15.00 hod.
miesto: Obecný úrad Vyšný Kubín

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

Vývoz elektroodpadu

Vývoz elektroodpadu v obci Vyšný Kubín sa uskutoční v dňoch 23.4.2015 – 26.04.2015 t. j. štvrtok až nedeľa,

Elektroodpad je potrebné uložiť pod balkón pri kaštieli.

Pri ukladaní je potrebné dodržiavať poriadok.

Informácie o zverejnení oznámenia/zámeru stavby

Informácie o zverejnení oznámenia/zámeru stavby:
Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia.
V zmysle zákona č. 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA, - k zámeru je možné nahliadnuť na obecnom úrade v termíne od 02.03.2015 do 23.03.2015 v čase otváracích hodín. Zámer je zverejnený aj na stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.php

Zverejnenie zámeru dňa:02.03.2015
 

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah