Obec Vyšný Kubín - hlavná stránka

Zbierka šatstva v obci Vyšný Kubín

Zbierka šatstva v obci Vyšný Kubín sa uskutoční

v dňoch: 21.10. - 23.10.2015
čas: 07.30 – 15.00 hod.
miesto: Obecný úrad Vyšný Kubín

Zbierka šatstva sa uskutoční pre Diakoniu Broumov

Prerušenie distribúcie elektriny

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne informuje občanov, že SSE-DISTRIBÚCIA oznámila prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonania plánových prác na zariadeniach distribučnej siete:

dňa: 26.10.2015 v čase od 08:30 hod. - do 14:30 hod.

Územný plán obce - čistopis

Územný plán obce - čistopis (PDF)
VZN č. 6/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce Vyšný Kubín (PDF)

Zverejnené dňa: 14.09.2015

Stavebné práce v obci Vyšný Kubín

Začatie stavebných prác na vodozádržných zariadeniach a úprave cesty pod Skalami – foto:

Multifunkčné hrisko

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že bola úspešná v žiadosti o finančný príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou - Ihrisko bude postavené v priestoroch športového areálu pred kaštieľom

Finančný príspevok z Úradu vlády SR - suma 40.000 €

Práce na jednotlivých projektoch v našej obci.

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že sa postupne budú vykonávať práce na jednotlivých projektoch:

1/„Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“. Stavba Projekt rieši dva stavebné objekty: SO – 01 Vodozádržná ryha – Pod Skalami - 1245 m
SO - 02 Vodozádržná ryha – Štepy – 884 m

Vybudovaním vodozádržných rýh, projekt rieši zadržanie vody v teréne, ktoré spomalia odtok a zadržia vodu nad obcou a tým bude obec ochránená pred záplavami z povrchového odtoku.

Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov, je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín roky 2004-2014

Štatistika obyvateľstva v obci Vyšný Kubín za posledných 10 rokov 2004-2014
 

Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili rozvoj obce.

Projekt vybudovania informačných a smerových tabúľ podporila Slovenská sporiteľňa - www.slsp.sk

Syndikovať obsah