ARRIVA Liorbus, a. s. Ružomberok informuje občanov

Že sa začína zaoberať prípravou a tvorbou cestovných poriadkov  autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti  od 10. 12. 2017.

V súvislosti  s tým Vás žiadame o zaslanie pripomienok a návrhov na zmeny k existujúcemu cestovnému poriadku. Pripomienky zašlite na obecný úrad do 20. 9. 2017, resp. priamo na :

ARRIVA Liorbus,  a. s.,

prevádzka dopravy Dolný Kubín, M.R.Štefánika 3128/1, 026 01 Dolný Kubín

alebo mailová adresa: veduci.dk@arriva.sk                     

 do 25.09.2017 .

 

                                                                                                                     Viera Juráková

                                                                                                                     starostka obce