Harmonogram na vývoz plastov a skla

Najbližší termín vývozu je 15. mája 2018 !

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2018 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť v určený deň ráno)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 09.01.2018
 Február 09.02.2018
 Marec 09.03.2018
 Apríl                                    10.04.2018
 Máj 15.05.2018
 Jún 08.06.2018
 Júl 07.2018
 August 08.2018
 September 09.2018
 Október 10.2018
 November 11.2018
 December 12.2018