Harmonogram na vývoz plastov a skla

Najbližší termín vývozu je 17.04.2017 !
SKLO - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2017 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť v určený deň ráno)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 16.01.2017
 Február 20.02.2017
 Marec 20.03.2017
 Apríl 17.04.2017
 Máj 15.05.2017
 Jún 19.06.2017
 Júl 17.07.2017
 August 21.08.2017
 September 18.09.2017
 Október 16.10.2017
 November 20.11.2017
 December 18.12.2017