Harmonogram na vývoz plastov a skla

Najbližší termín vývozu je 20.11.2017 !
SKLO - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky
modré búdky – 1 ks vedľa firmy p. Povalu
modré búdky – 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
modré búdky – 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2017 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť v určený deň ráno)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 16.01.2017
 Február 20.02.2017
 Marec 20.03.2017
 Apríl                                      19.04.2017 - Veľká noc
 Máj 15.05.2017
 Jún 19.06.2017
 Júl 17.07.2017
 August 21.08.2017
 September 18.09.2017
 Október 16.10.2017
 November 20.11.2017
 December 18.12.2017