Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je   07.12.2018     

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2018 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť v určený deň ráno)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 09.01.2018
 Február 09.02.2018
 Marec 09.03.2018
 Apríl                                    10.04.2018
 Máj 15.05.2018
 Jún 08.06.2018
 Júl 13.07.2018
 August 10.08.2018
 September 07.09.2018
 Október 05.10.2018
 November 09.11.2018
 December 07.12.2018