Materská škola vo Vyšnom Kubíne

„Svet je veselý, pretože je farebný.“  

Od. 1.9.2016 je naša materská škola bez právnej subjektivity, v plnom rozsahu ju zabezpečuje obecný úrad. Prvý deň nástupu v tomto roku je 4.9.2017 ( pondelok), navštevovať ju bude  38 detí v dvoch triedach. Výchovný a vzdelávací program budú zabezpečovať štyri pedagogické  pracovníčky, ktoré sa tešia na príchod našich detí. Chod materskej školy a ďalšie povinnosti bude v rukách vedúcej kuchyne, školníčky, kuchárky, upratovačky a kuriča. Materská škola pracuje v čase od 6.30 – do 16.00 hod. , ostatné informácie a fotogalériu z činnosti škôlky nájdete na webovej stránke: www.skola.vysnykubin.sk

Naša materská škola so zmodernizovanou kuchyňou a s novými toaletami, ktoré sa obnovili v minulom roku slúži na osobný rast detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja zručnosti, utvára predpoklady ma ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola je inštitúcia, v ktorej prebieha zámerná, cielená a cieľavedomá socializácia jedinca i skupín. Tiež je v nej profesionálne a odborne zabezpečovaný proces edukácie.  Táto inštitúcia je určená pre deti od narodenia (v našich podmienkach od dvoch rokov veku) až po vstup do základnej školy. Je teda prvou školou, ktorú dieťa navštevuje a vzhľadom to je v tomto prípade vhodné hovoriť o počiatočnej edukácii.

 

Zamestnanci obce pracujúci v materskej škole:

Bruncková Ľubica – učiteľka materskej školy (poverená vedením školy) 

Chmelíková Viera -  učiteľka materskej školy

Zuzana Balková - učiteľka materskej školy

Mgr. Simona Horvátová - učiteľka materskej školy

Podbrežná Lenka – vedúca školskej kuchyne a školníčka

Bulicová Ľudmila – kuchárka

Páterková Gabriela – upratovačka

Ľudovít Tóth – kurič a údržbár obce