Príhovor starostu k občanom ku Dňu Zeme 22.04.2018

22. apríl je Medzinárodným dňom Zeme, celý svet si pripomína dá sa povedať jej narodeniny.

Viac ako inokedy si uvedomujeme ako „nakladáme“ s našou planétou, ktorá nám bola prepožičaná. Aj naša obec postupnými dobrovoľnými krokmi, ale aj krokmi vyvolanými zákonnými úpravami, postupne upravuje otázky tvorby, zhromažďovania a likvidácie odpadu. Aj napriek systémovým opatreniam je množstvo odpadu tvoreného v našich domácnostiach stále vysoké.

Bolo by asi naivné očakávať, že v našej obci dokážeme realizovať filozofiu NULOVÉHO odpadu.

Táto filozofia má 5 krokov:
1./ Odmietni čo nepotrebuješ
2./ Zredukuj čo skutočne potrebuješ
3./ Znovu použi a oprav
4./ Recykluj čoho sa nemôžeš zrieknuť
5./ Kompostuj zvyšok

Dovoľte mi, aby som sa pristavil k bodu hovoriacom o recyklácii.
Recykluje sa niečo čo bolo správne vyseparované.

Musim ale skonštatovať, že posledný vývoz veľko-objemového a drobného stavebného odpadu je pre mňa veľkým sklamaním. Aj napriek výzve a tomu, že patríme k obciam, ktoré príkladne plnia zákonnú povinnosť a sú v tomto druhu vývozu odpadu príkladom aj iným.
Fotografické zábery preplnených kontajnerov pri poslednom vývoze ukazujú v mnohých prípadoch ignorovanie zásad, ktoré sa roky snažíme občanom predkladať, aby si ich vzali za svoje. Naoko sa síce „zbavíte“ svojho problému, aj keď na úkor ostatných, ale vracia sa to tak, že nemôžete očakávať zníženie ceny za zber a vývoz komunálneho odpadu. 

Apelujem týmto na Vás, aby sme sa pár dní po nedeľnom Dni zeme zachovali ako ohľaduplní občania tejto obce a aby naša angažovanosť nekončila za plotom nášho pozemku. 

Na blížiaci sa Sviatok Najsvätejšej Trojice by mala byť verejne prezentovaná pieseň o Vyšnom Kubíne. V jednej jej časti sa bude spievať o tom, že: „Všetci žijú spolu“. Dúfam, že to nebude len zbožné prianie autorov skladby, ale občania prijmú toto prianie ako životnú filozofiu.

Začať by sme mohli v utorok, pri vývoze veľkoobjemového a drobného stavebného odpadu, ale aj prejavmi občianskej angažovanosti tým, že: 
1./ nebudeme púšťať psov bez kontroly po uliciach obce a už vôbec nie v priestoroch oddychovej zóny a športovísk,
2./ kontrolujeme čo robia deti mimo domova a ako sa správajú k obecnému majetku,
3./ dohliadame, aby mládež  v rozpore so zákonom, svojím jazdením na terénnych motorkách mnohokrát aj bez vodičských oprávnení neotravovali atmosféru ľuďom v obci, ktorí o to nestoja,
4./ neparkujeme na zakázaných úsekoch ulíc a obecných chodníkoch, ktoré sú týmito autami poškodzované,
5./ nespaľujeme horľavých látok a nestrpčujeme  život susedom a mnohým ženám nutnosť znovu oprať vyvesené prádlom,
6./ nezakladáme skládky všemožného odpadu.

Takto by som mohol pokračovať aj ďalej.
Pokiaľ by tieto prejavy netolerancie pokračovali, bude obecný úrad nútený zasahovať do týchto sporov, potom sa dúfam nebudete čudovať, že na činnosti spojené s plánovaním rozvoja obce neostane čas.

Blížia sa komunálne voľby, aby sa nestalo, že občanov obce s vyše 760 obyvateľmi, ktorí sú egoistickí, netolerantní a neohľaduplní nemal chuť nikto na úkor svojho osobného voľna, zdravia a svojich rodín zastupovať.

Obec Vyšný Kubín bola v histórii vždy známa vysokou vzdelanosťou. Dokážme že aj napriek nárastu spoluobčanov si túto povesť udrží aj naďalej. 

                                                                                        Ďakujem za Váš čas a pozornosť.