Zmena cestovného poriadku - VÝZVA

ARRIVA Liorbus, a.s. vyzýva o zaslanie pripomienok, návrhov a zmien,
v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov, ktoré vstúpia do platnosti od 9.12.2018.
Svoje pripomienky a návrhy zašlite najneskôr do 25.09.2018 na:

 • email:  veduci.dk@arriva.sk
 • obyčajnú listovú zásielku:   ARRIVA Liorbus, a.s.
                                                  prevádzka dopravy DK
                                                  M.R.Štefánika 3182/1
                                                  026 01  Dolný Kubín
 • doporučený list:   ARRIVA Liorbus, a.s.
                                  ul. J. Kačku 1
                                  034 95  Likavka