Zmeny do 31.01.2018

Obecný úrad oznamuje, že zmeny, ktoré nastali v roku 2017 sú občania povinní nahlásiť v termíne do 31.01.2018.

  • Daň z nehnuteľnosti - kolaudácia stavby, zmena stavu pozemku, zmena vlastníka pozemku, drobná stavba atď. - podať daňové priznanie
  • Daň za psa - nahlásiť prírastok, prípadne uhynutie psa
  • Odpady - podať žiadosti na úlavu k platbe (nové preukazy ZŤP), priniesť potvrdenia o návšteve školy, pobyt mimo trvalého bydliska, práca vzdialená mimo bydliska a iné