Pre občanov

15.03.
2017

Obchodná verejná súťaž - pozemky

Oznámenie   (PDF)
Podmienky    (PDF)
Zmluva          (PDF)

15.03.
2017

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

Informácie a požiadavky   (PDF)

14.03.
2017

Harmonogram na vývoz plastov a skla

Najbližší termín vývozu je 17.04.2017 !
SKLO - kontajnery na sklo
zelené zvony - 2 ks pred budovou Jednota
modré búdky – 2 ks vedľa veľkej bytovky

05.03.
2017

Predaj vstupeniek do AQUA relax Dolný Kubín

Obec Vyšný Kubín ponúka na predaj vstupenky do

  v Dolnom Kubíne

07.11.
2016

Stretnutie jubilantov v obci Vyšný Kubín

V rámci mesiaca úcty k starším sa v sále obecného úradu vo Vyšnom Kubíne konalo stretnutie jubilantov dňa 27.10.2016. Svojim pestrým programom prišli jubilantov pozdraviť aj naši malí škôlkari a žiaci navštevujúci umeleckú školu v Dolnom Kubíne.

18.10.
2016

Športovo-relaxačné centrum - opäť otvorené!

Zumba Vysny KubinObec Vyšný Kubín Vás s radosťou pozýva od
5.októbra 2016
do športovo-relaxačného priestoru. 
Nájdete ho v bývalej školskej jedálni za budovou Zemianskej kúrie. Zrekonštruované miestnosti budú slúžiť rozličným akciám.

STOLNÝ TENIS: každý utorok od 17:30 hod.
PILATES: každá streda od 18:00 hod.
ZUMBA: každý pondelok a štvrtok od 18:00 hod.

So sebou si zoberte prezuvky, dostatok tekutín, uterák, karimatku a tiež pohodlné oblečenie. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pilates 2016 Pilates 2016 Pilates 2016
06.10.
2016

Predaj knihy - ORAVA Z NEBA

Obec Vyšný Kubín  ponúka na predaj publikáciu, v ktorej sa nachádzajú aj fotografie
našej obce a okolia. Cena publikácie je 8 €.  
 

12.05.
2016

Multifunkčné ihrisko - prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Stránky