Pre občanov

07.07.
2017

Informácie pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

28.06.
2017

Vyšnokubínske Prviesenky 22.06.2017

Obec Vyšný Kubín v spolupráci s Materskou školou vo Vyšnom Kubíne  dňa 22.06.2017 o 16.00 hod v sále obecného úradu  uskutočnila 13. ročník Vyšnokubínskych prviesenok.  Podujatie sa nieslo v duchu ústrednej myšlienky  63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -  hudba a slovo. Každoročne je akousi predprípravou  našich malých a mladých recitátorov  na kontakt s publikom,  ich začínajúce vystúpenia na verejnosti a prvé stretnutia s umeleckým slovom.

26.06.
2017

Trojičné slávnosti 10.6-11.6.2017

Tradičné trojičné slávnosti sa v našej obci konali v dňoch 10.6.-11.6.2017.

 

V sobotu dňa 10.6.2017 prebiehala hasičská súťaž z rôznych okolitých obcí a v nedeľu dňa 11.6.2017 sa konala v rímskokatolíckom kostole omša s odpustovými slávnosťami, v kaštieli si deň svätej Trojice uctievali aj veriaci evanjelici a.v.

23.05.
2017

Deň Matiek 14.05.2017

Mama, mám ťa veľmi rád  ( rada ), v tomto duchu

Obecný úrad, Materská škola a  Slovenský červený kríž vo Vyšnom Kubíne usporiadali dňa 14.05.2017 nedeľné posedenie ku DŇU MATIEK.

29.04.
2017

III. Stupeň povodňovej aktivity v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde došlo v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku k vybreženiu a k zaplaveniu lokality Pod Skalami.

Na základe týchto skutočností podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. bol vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Vyšný Kubín v dňoch od 28.04.2017 od 18.00 hod do 29.4.2017 do 18.00 hod.

11.04.
2017

Upozornenie DPO Dolný Kubín

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dolný Kubín

oznamuje zvýšené riziko vzniku požiarov - príloha

05.03.
2017

Predaj vstupeniek do AQUA relax Dolný Kubín

Obec Vyšný Kubín ponúka na predaj vstupenky do

AquaRelax v Dolnom Kubíne

Cena vstupenky je 5,70 €  na osobu / vstup na 3 hodiny.
V prípade záujmu si vstupenky zakúpite na obecnom úrade.

Stránky