Pre občanov

28.08.
2017

Doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov

Z dôvodu bezpečnejšieho prechodu chodcov cez prechod na ceste I/59 na dolnom konci obce,  doplnil sa ďalší svetelný bod, ktorý bude umiestnený za autobusovou zastávkou v smere Ružomberok  - Dolný Kubín. K ohláseniu drobnej stavby sa vyjadrili všetky príslušné úrady, pri stavbe sa rešpektovali všetky ich stanoviská a vyjadrenia. Na realizáciu aj s projektovou dokumentáciu obec uvoľnila vlastné zdroje v sume 3000 €.

 

28.08.
2017

Rekonštrukcia lávky cez Jasenovský potok – realizácia september-október 2017

Projekt je podporený dotáciou zo Žilinského samosprávneho kraja v sume 1200 € a zo zdrojov obce v sume  300 €.

28.08.
2017

Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v Materskej škole vo Vyšnom Kubíne

Projekt bol podporený dotáciou z  Ministerstva financií SR v sume 13500 € a zo zdrojov obce v sume  2500 €.

28.08.
2017

Materská škola vo Vyšnom Kubíne

„Svet je veselý, pretože je farebný.“  

23.08.
2017

Zmodernizovanie športovísk v obci Vyšný Kubín

Projekt vyriešil zmodernizovanie športoviska pre deti v obci Vyšný Kubín.  Existujúce prvky boli opravené a natreté novým náterom. Športový areál bol doplnený novými lavičkami. Nákupom nových prvkov sa zväčšili možnosti našich najmenších občanov na  aktívne využívanie voľného času.  Celé priestranstvo športoviska bolo upravené a  tým sa zabezpečila športová a relaxačná zóna pre deti a ich rodičov.

22.08.
2017

ARRIVA Liorbus, a. s. Ružomberok informuje občanov

Že sa začína zaoberať prípravou a tvorbou cestovných poriadkov  autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti  od 10. 12. 2017.

21.08.
2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@vysnykubin.sk

07.07.
2017

Informácie pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

28.06.
2017

Vyšnokubínske Prviesenky 22.06.2017

Obec Vyšný Kubín v spolupráci s Materskou školou vo Vyšnom Kubíne  dňa 22.06.2017 o 16.00 hod v sále obecného úradu  uskutočnila 13. ročník Vyšnokubínskych prviesenok.  Podujatie sa nieslo v duchu ústrednej myšlienky  63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -  hudba a slovo. Každoročne je akousi predprípravou  našich malých a mladých recitátorov  na kontakt s publikom,  ich začínajúce vystúpenia na verejnosti a prvé stretnutia s umeleckým slovom.

23.05.
2017

Deň Matiek 14.05.2017

Mama, mám ťa veľmi rád  ( rada ), v tomto duchu

Obecný úrad, Materská škola a  Slovenský červený kríž vo Vyšnom Kubíne usporiadali dňa 14.05.2017 nedeľné posedenie ku DŇU MATIEK.

Stránky