Samospráva obce

Starosta obce
Viera Juráková do: 05.11.2017
Ing. Jaroslav Figuli od:  06.11.2017

 

Ekonomickí pracovníci
Katarína Chládeková
Lukáš Zápotočný

Zástupca starostky obce
Ing. Melánia Melicherčíková do: 24.08.2017
Ing. Jaroslav Figuli od: 25.08.2017

Hlavný kontrolór obce
Ing. Eva Hrabalová do: 02.05.2017
Mgr. Jana Varivová od: 03.05.2017
 

Obecné zastupiteľstvo
Ing. Melánia Melicherčíková (193)
Ing. Ivan Paluga (193)
Vladimír Drengubiak (191)
Ing. Jaroslav Figuli (147)
MUDr. Ján Sedliak (144) - 1/2018 - vzdanie sa mandátu
Mgr. Tibor Koval (128) - 2/2017 - vzdanie sa mandátu
Ing. Miroslav Hubčík (115)
Roman Kaco - poslanec od 09.03.2017
Róber Michalica - poslanec od 15.03.2018 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 01.10.2015 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : Ing. Melánia Melicherčíková
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Jaroslav Figuli
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Jarmila Birtusová

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : Vladimír Drengubiak
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Tibor Koval - vzdanie sa mandátu - 2/2017
      poslancov: Roman Kaco - poslanec od 09.03.2017
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Peter Gebura

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: Ing. Miroslav Hubčík
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Ivan Paluga
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Vladimír Otto

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: 
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Jaroslav Figuli
                         Robert Michalica
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: