Samospráva obce

Starostka obce

Starostka obce Vyšný Kubín
Viera Juráková

Ekonomickí pracovníci
Katarína Mešková
Katarína Chládeková
Lukáš Zápotočný

Zástupca starostky obce
Ing. Melánia Melicherčíková

Hlavný kontrolór obce
Ing. Eva Hrabalová do: 02.05.2017
Mgr. Jana Varivová od: 03.05.2017
 

Obecné zastupiteľstvo
Ing. Melánia Melicherčíková (193)
Ing. Ivan Paluga (193)
Vladimír Drengubiak (191)
Ing. Jaroslav Figuli (147)
MUDr. Ján Sedliak (144)
Mgr. Tibor Koval (128) - 2/2017 - vzdanie sa mandátu
Ing. Miroslav Hubčík (115)
Roman Kaco - poslanec od 09.03.2017

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 01.10.2015 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : Ing. Melánia Melicherčíková
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Jaroslav Figuli
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Jarmila Birtusová

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : Vladimír Drengubiak
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Mgr. Tibor Koval - vzdanie sa mandátu - 2/2017
      poslancov: Roman Kaco - poslanec od 09.03.2017
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Peter Gebura

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: Ing. Miroslav Hubčík
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Ivan Paluga
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Ing. Vladimír Otto

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: MUDr. Ján Sedliak
 2. členov komisie:
  a) poslancov: Ing. Jaroslav Figuli
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: Robert Michalica