Samospráva obce

Starosta obce
Ing. Antonín Zámečník
Kontakt: 0908 275 229
email: obec@vysnykubin.sk 

 

Ekonomickí pracovníci
Katarína Chládeková
Lukáš Zápotočný

Zástupca starostky obce

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Jana Varivová 
 

Obecné zastupiteľstvo
Viera Juráková (226)
Bc. Pavol Kaco (214)
Ing. Marián Melicherčík (206)
Mgr. Milada Draganová (195)
Mgr. Anna Frančáková Gluchová (161)
Mgr. Peter Drozd (160)
Ing. Peter Jackulík (155)
 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo dňa 23.11.2018 komisie z radov poslancov a občanov obce Vyšný Kubín:

Komisia financií, správy a majetku obce

 1. predsedu komisie : 
 2. členov komisie:
  a) poslancov: 
  ​b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: 

Komisia školstva, kultúry a športu a sociálnych vecí

 1. predsedu komisie : 
 2. členov komisie:
  a) poslancov: 
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: 

Komisia rozvoja a výstavby obce

 1. predsedu komisie: 
 2. členov komisie:
  a) poslancov: 
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia   

 1. predsedu komisie: 
 2. členov komisie:
  a) poslancov: 
  b) odborníkov z radov obyvateľov a obce a iných osôb: