Úradná tabuľa obce

 Aktuálne vyvesené dokumenty

  • Návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020-2021 (PDF)
  • Návrh  rozpočtu príjmov  (PDF)  a výdavkov (PDF)   na rok 2019 a na roky 2020-2021