Úradná tabuľa obce

Aktuálne vyvesené dokumenty

 • VZN č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  (PDF)
  vyvesené: 15.12.2017

   
 • VZN č. 02/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
  (PDF)
  vyvesené: 15.12.2017

   
 • VZN č. 03/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  (PDF)
  vyvesené: 15.12.2017