Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2016 realizujú TS Dolný Kubín a to každý utorok párneho týždňa.

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2017, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok párneho týždňa.   

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 10.01.2017 24.01.2017  
Február 07.02.2017  21.02.2017  
Marec 07.03.2017 21.03.2017  
Apríl 04.04.2017 19.04.2017  
Máj 02.05.2017 16.05.2017 30.05.207
Jún 13.06.2017 27.06.2017  
Júl 11.07.2017 25.07.2017  
August 08.08.2017 22.08.2017  
September 05.09.2017 19.09.2017  
Október 03.10.2017 17.10.2017 31.10.2017
November 14.11.2017 28.11.2017  
December 12.12.2017 27.12.2017