Vývoz komunálneho odpadu rok 2018

Rozpis termínov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2018, vývoz realizujú
TS Dolný Kubín a to
každý utorok párneho týždňa.   
Nádoby je potrebné vyložiť včas ráno a označiť žetónom.
(bez žetónu nebude odpad vysypaný)

Mesiac 1. termín 2. termín 3. termín
Január 09.01.2018 23.01.2018  
Február 06.02.2018  20.02.2018  
Marec 06.03.2018 20.03.2018  
Apríl 04.04.2018 17.04.2018  
Máj 02.05.2018 15.05.2018 29.05.2018
Jún 12.06.2018 26.06.2018  
Júl 10.07.2018 24.07.2018  
August 07.08.2018 21.08.2018  
September 04.09.2018 18.09.2018  
Október 02.10.2018 16.10.2018 30.10.2018
November 13.11.2018 27.11.2018  
December 11.12.2018 25.12.2018