Akcie školy

Akcie základnej školy s materskou školou v školskom roku 2010/2011
       
       27. augusta 2010 sme si pripomenuli 40. výročie otvorenia brán základnej školy. Pri tejto príležitosti sa na príjemnej oslave s krátkym programom a malým občerstvením zišlo viac ako 30 zamestnancov, ktorí si spoločne zaspomínali na svoje pôsobenie na tejto škole. Všetkým sa na úvod prihovorila riaditeľka školy Mgr. Katarína Šimeková a bývalý starosta obce Ing. Jaroslav Figuli.

        Školský rok 2010/2011 bol slávnostne zahájený druhého septembra. Všetkých zamestnancov, žiakov a rodičov najmenších prváčikov privítali riaditeľka školy a pani učiteľka Anna Špavorová.

        Príjemné jesenné popoludnia 25. a 28. októbra sme využili s deťmi zo školského klubu na púšťanie šarkanov a návštevu hrobu rodičov nášho Pavla Országha Hviezdoslava.

        Štvrtý november patril jubilantom – dôchodcom z obce. V krátkom programe pre nich vystúpili aj deti z MŠ a naši šikovní prváci.

        Radosť z pobytu v bazénoch si deti vychutnávali v týždni od 22. do 26. novembra. Najväčším zážitkom a potešením bol vodný svet a samozrejme neopakovateľná jazda na tobogánoch.

        Kôš plný sladkostí priniesol Mikuláš 6. decembra do školy, 16. decembra do škôlky a o dva dni neskôr aj na Obecný úrad do Vyšného Kubína. Radosť a očakávanie v detských očiach boli veľké a Mikulášovi sa básničky i pesničky o zime od všetkých detí veľmi páčili. S prianím krásnych Vianoc sa s nami na konci rozlúčil a prisľúbil, že o rok sa tu opäť rád zastaví...

        Možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu využili rodičia prvákov v dňoch 12. až 14. januára 2011. Ukážkové hodiny, pripravení žiaci a výborná atmosféra v triede – to je výsledok práce a snaženia nielen samotných prváčikov, ale hlavne ich pani učiteľky Anny Špavorovej.

        Zapísať svoje dieťa do prvého ročníka ZŠ od septembra budúceho školského roka prišli rodičia 19. januára 2011. Do školských lavíc ich zasadne päť.

        Prvého marca si pani Kazimírová z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne pre žiakov pripravila pútavé rozprávanie o svete kníh a aspoň na chvíľu inšpirovala deti k čítaniu a láske ku knihám. Knihám a čítaniu bol venovaný aj celý týždeň od 21. do 25. marca. Vyvrcholil literárnym kvízom, na konci ktorého každé dieťa všetkým spolužiakom predstavilo svoju najobľúbenejšiu knižku.

        Detský fašiangový karneval a tradičné fašiangové zábavy sme opäť na veľmi dobrej úrovni roztočili 5. a 8. marca v sále Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne. Finančný zisk z akcií bol použitý na nákup hračiek a učebných pomôcok v materskej a základnej škole.

        Ku sviatočnej atmosfére pri príležitosti Dňa matiek prispeli svojim programom a vystúpením 15. mája aj deti MŠ a žiaci ZŠ. Pozdrav mamám venovali i bývalí žiaci našej školy.

        Na futbalový zápas so spolužiakmi zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne sa naši chlapci poctivo pripravovali. Trénovali nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj niekoľko popoludní na ihrisku v Leštinách či vo Vyšnom Kubíne. Zápas skončil remízou. Pre všetkých to bol pekný športový zážitok a podobnú akciu si chcú chlapci zopakovať aj na budúci rok.

        Moderne spracovanú rozprávku Aladínova zázračná lampa sme si pozreli na Deň detí prvého júna v kine Choč. Predstavenie, ktoré uhrali traja mladí a šikovní herci z banskobystrického Divadla bez opony, sa všetkým veľmi páčilo.

        Hry, súťaže a dobrá nálada vládli na školskom dvore a v celej škole tretieho júna. Nechýbalo ani opekanie špekačiek a na obed nás čakal vynikajúci kotlíkový guláš...

       20. júna navštívili učiteľky materských škôl z maďarského Egru našu základnú školu s materskou školou. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére a v budúcnosti je možná aj spoločná spolupráca na rôznych projektoch. Návštevu sprevádzal pán Ján Gonos /tlmočník/ a pani Mária Dudáková, vedúca Odboru školstva v Dolnom Kubíne.

       Už po siedmy krát stáli deti MŠ a žiaci ZŠ na pódiu v sále Obecného úradu vo Vyšnom Kubíne v rámci podujatia Vyšnokubínske prviesenky. Prehliadka a súťaž mladých recitátorov poézie a prózy má vo Vyšnom Kubíne svoju tradíciu a tento rok sa do súťaže zapojili aj žiaci z kubínskych škôl. Vďaka hlavnej organizátorke, pani Milene Zábrženskej, bolo podujatie na závideniahodnej úrovni.

       Školský rok 2010/2011 bol slávnostne ukončený 30. júna. Žiakom boli rozdané vysvedčenia a odovzdané knižné odmeny.
 

Mgr. Katarína Šimeková, ršk.