Archív

2015

Oficiálne otvorenie viacúčelového ihriska

Dátum pridania: 18. november 2015 - 16:28

V našej obci  sa dňa 14.11.2015 konalo oficiálne otvorenie viacúčelového ihriska. Pri tejto príležitosti prvý výkop  do bránky nasmeroval premiér SR pán Róbert Fico, ktorý nás v tento deň navštívil. Zároveň navštívil priestory Expozície P. O. Hviezdoslava, v ktorej obec prezentuje okrem svojich literárnych dejateľov aj svoju históriu, prírodu, archeologické nálezy a zemianstvo. 

Obnova interiéru expozície P.O. Hviezdoslava

Dátum pridania: 18. november 2015 - 16:24

V máji 2015 sa obec Vyšný Kubín zapojila do výzvy o Zamestnanecký grant Euro k euru  od Nadácie Slovenskej sporiteľne a vypracovala projekt : „Žime históriou aj v budúcnosti“. Projekt riešil obnovu  a aktualizáciu interiéru Expozície P.O.Hviezdoslava. Vo výzve bola naša obec úspešná a tak získala finančnú podporu v sume 1000 € + 500 € od zamestnanca SLSP Ing. Melánie Melicherčíkovej.  V mesiacoch september – október 2015 sa za uvedenú sumu obnovili panely v prvej miestnosti (odstránenie poškodených častí a urobený nový náter),  realizovala sa nová forma prezentácie obce tzv. postery obsahujúce jednotlivé oblasti: História obce, Príroda, Archeologické nálezy a Zemianstvo. Pribudli nové exponáty a prezentácia erbov zemianskych rodov.  Zakúpili sa dva nové lustre do oboch miestností a na prezentáciu obce sa doplnili nové skladačky P.O.Hviezdoslava.

Viera Juráková
starostka obce

Foto pred rekonštrukciou:

Stretnutie jubilantov v obci Vyšný Kubín

Dátum pridania: 18. november 2015 - 16:20

V rámci mesiaca úcty k starším sa v našej obci konalo stretnutie jubilantov dňa 12.11.2015 v sále obecného úradu. Stretnutie prišli pozdraviť svojim programom naši malí škôlkári a žiaci základnej školy vo Vyšnom Kubíne. Posedenie bolo spestrené  ľudovou hudbou a pekným spevom.
Starostka obce  Viera Juráková navštívila aj najstaršiu občianku našej obce pani Zuzanu Bysterskú, ktorá sa tohto roku dožila 95 rokov.

Viera Juráková
starostka obce

Foto – zo stretnutia

Brigáda na úpravu terénnu pri multifunkčnom ihrisku

Dátum pridania: 14. november 2015 - 21:17

Dňa 07.11.2015 v sobotu sa uskutočnila brigáda našich občanov na úprave terénnu okolo nového multifunkčného ihriska. Touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu a čas, ktorý si pre nás všetkých urobili. Odstránili kopu zeminy a vyhrabličkovali okolie, ktoré bude potrebné ešte upraviť a zasiať na jar 2016.

Ďakujem Vám, Viera Juráková, starostka obce

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI VYŠNÝ KUBÍN

Dátum pridania: 14. november 2015 - 20:05

Za finančnej podpory v sume 40 000 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 sa v mesiacoch október - november 2015 v našej obci uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom a mantinelom s ochrannými sieťami do výšky 3m, šírky 20m, dĺžky 40m.

Po schválení prevádzkového poriadku, určení správcu ihriska bude slúžiť na rozvoj športových aktivít predovšetkým pre deti a mládeže z našej obce.

Technické parametre:
- povrch – multifunkčný povrch vyplnený pieskom
- čiarovanie – minifutbal, tenis, volejbal
- vstup na ihrisko – 2 bezbariérové vchody  od chodníka
- osvetlenie – 4 svietidlá halogénové 400 W – bude realizované až po realizovaní elektrického prívodu

Dopravné ihrisko

Dátum pridania: 5. november 2015 - 20:19

Deti MŠ si rozvíjali a uplatňovali svoje poznatky z dopravnej výchovy a pravidiel bezpečnosti na ceste hrami na školskom dopravnom ihrisku.

 

Kontaktný formulár

Dátum pridania: 27. október 2015 - 10:51

Dokončenie stavby: „Vyšný Kubín. Vodozádržné zariadenia“

Dátum pridania: 6. október 2015 - 20:09

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP ŽP, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v operačnom programe, životné prostredie, prioritná os č. 2 – ochrana pred povodňami dňa 26.02.2015 schválilo obci Vyšný Kubín nenávratný finančný príspevok v sume 230 731, 61 € . Na základe uvedeného s MŽP bola podpísaná zmluva dňa 14.04.2015.

Vodné zariadenia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vyšný Kubín

Dátum pridania: 1. október 2015 - 13:34

Na roky 2009 – 2013 (DOC)

Stavebné práce v obci Vyšný Kubín

Dátum pridania: 6. september 2015 - 14:54

Začatie stavebných prác na vodozádržných zariadeniach a úprave cesty pod Skalami – foto:

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 71. výročia SNP

Dátum pridania: 31. august 2015 - 12:07

Pri príležitosti 71. výročia SNP sa v obci Vyšný Kubín dňa 30.08.2015 uskutočnilo spomienkové stretnutiev priestoroch pri pomníku Mjr. Ivana Archipova.
Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Bolo výrazným dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej republiky. Ďakujeme živým a mŕtvym hrdinom, ktorí pozdvihli zbrane a riskovali svoje životy za slobodu , rovnosť, bratstvo a spravodlivosť.

Zároveň sa chcem poďakovať našim občanom, ktorí prišli na toto nedeľné stretnutie aobetovali svoj voľný čas na vzdanie úcty tým, ktorí mali odvahu a chuť bojovať za našu krajinu.

Viera Juráková
starostka obce

    

    

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ a MŠ Vyšný Kubín

Dátum pridania: 13. august 2015 - 9:23

Naše malé ratolesti sa budú od septembra 2015 umývať v nových priestoroch sociálnych zariadení. ZŠ s MŠ a Obec Vyšný Kubín v mesiaci júl 2015 zrekonštruovala priestory sociálnych zariadení pre deti materskej škôlky. Z dôvodu havarijného stavu obec vyčlenila 2000 € z rezervného fondu. Búracie práce a murárske práce pomohla obec so zamestnancami obce. Všetky murárske práce, obklady a prípravu pre vodárenské práce urobil p. Milan Zelina.

Vyšný Kubín, dňa 12.08.2015 Viera Juráková
starostka obce

Multifunkčné hrisko

Dátum pridania: 31. júl 2015 - 15:49

Obec Vyšný Kubín informuje občanov, že bola úspešná v žiadosti o finančný príspevokna výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou - Ihrisko bude postavené v priestoroch športového areálu pred kaštieľom

Finančný príspevok z Úradu vlády SR - suma 40.000 €

/

Stretnutie milovníkov Slovenského národa

Dátum pridania: 8. júl 2015 - 8:55

     Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín a Obec Vyšný Kubín uskutočnili dňa 10.07.2011 stretnutie milovníkov Slovenského národa pri cyrilo-metodskom Kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych Skalách.
     Na zhromaždení sa zúčastnil aj predseda Matice Slovenskej pán Marián Tkáč, primátor Mesta Dolný Kubín pán Roman Matejov, starostka obce Vyšný Kubín pani Viera Juráková, prednosta Obvodného úradu v Dolnom Kubíne pán Pavol Ľorko a matičiari z Tvrdošína a Liptovského Mikuláša. V programe Stretnutia milovníkov Slovenského národa vystúpila ajspeváckafolklórna skupina ORAVA.
Obec Vyšný Kubín

src=/sites/default/files/images/P1030491.JPG  src=/sites/default/files/images/P1030490.JPG

src=/sites/default/files/images/P1030514.JPG  src=/sites/default/files/images/P1030515.JPG

Stretnutie milovníkov slovenského národa

Dátum pridania: 8. júl 2015 - 8:55

Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Obec Vyšný Kubín, Oravské kultúrne stredisko, Oravská knižnica, Matica slovenská Martin a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne uskutočnili dňa 05.07.2015 stretnutie milovníkov slovenského národa Oravy a Liptova pri slovenskom kríži ekumenickej jednoty na Vyšnokubínskych Skalách.
Na zhromaždení za Maticu slovenskú sa zúčastnil Doc. Pavol Parenička, CSc. Divadelná skupina MADOS z Liptovského Mikuláša sa predstavila pripomenutím života Ľudovíta Štúra hrou: „Tŕnistá cesta Štúrova“. V programe stretnutia milovníkov slovenského národa vystúpila aj spevácka folklórna skupina ORAVA.

Viera Juráková, starostka obce
 
  

  

Odovzdávaniehasičského vozidla v obci Vyšný Kubín

Dátum pridania: 27. jún 2015 - 20:49

Dňa 24.06.2015 o 15.30 hod. v našej obci Vyšný Kubínpre náš Dobrovoľný hasičský zbor( DHZ)bolo odovzdané hasičské vozidlo. Vozidlo priamo doviedol podpredseda vlády SR a minister vnútra p. Robert Kaliňák.Ostatní hostia, ktorí sprevádzali pána ministra boli:
p. Ladislav Pethö – prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
p. Jaroslav Kapusniak - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Úcta k padlým počas 2. svetovej vojny.

Dátum pridania: 11. máj 2015 - 12:20

8. mája si pamiatku spred 70. rokov padlým vojakom a partizánom pripomenuli aj starostky Istebného a Vyšného Kubína Lydia Fačková a Viera Juráková zapálením sviečok pri pomníkoch v Lučivnej, kde padol veliteľ ruskej rozviedky M.I.Jachno, na historickom cintoríne v Dolnom Kubíne pri hroboch Vojtecha Boučeka a Štefana Zezulku a vo Vyšnom Kubíne, kde padol major Ivan Archipov. Pietnej spomienky sa zúčastnil okrem členov ZO SZPB Istebné a piatačky Frederiky , ktorá tak počúvla prosbu prezidenta A.Kisku a tiež zapálila sviečky aj predseda oblV. Ružomberok Robert Fajta.

Dušan Sabol, Istebné 8.5.2015

fotogaléria
 

Posedenie v Zemianskej kúrii vo Vyšnom Kubíne.

Dátum pridania: 11. máj 2015 - 12:20

Po zapálení sviečok pri niektorých pamätníkoch padlým počas bojov s hitlerovcami na dolnej Orave a odovzdaní vyznamenaní niektorým veteránom národno-oslobodzovacieho boja, usporiadala starostka Vyšného Kubína Viera Juráková a Eva Lofajová v tamojšej Zemianskej kúrii slávnostné zasadnutie k 100. výročiu úmrtia nadporučíka Fridricha Meška a ukončeniu 2. svetovej vojny, počas ktorého člen Klubu vojenskej histórie Jozef Krupa v krátkosti všetkých účastníkov oboznámil o niektorých výsledkoch jeho pátrania po vojenských cintorínoch. Vo voľnom programe oduševnene vystúpil aj člen Pléna oblv. SZPB Ružomberok Pavol Stuchlý s Ruskou básňou o Stepi. Hosť z Ambasády Ruskej federácie ppl. Evgenij Borisenko napokon predal starostke V. Kubína Viere Jurákovej pamätnú medailu Za víťazstvo.

Dušan Sabol, Istebné 08.05.2015
 

Deň matiek 2015

Dátum pridania: 11. máj 2015 - 12:19

Základná škola s materskou školou, Slovenský červený kríž a Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne dňa 10.05.2015 usporiadali nedeľňajšie posedenie ku DŇU MATIEK.
Posedenie spríjemnili svojím vystúpením žiaci našej Základnej školu a deti našej materskej školy vo Vyšnom Kubíne. Sú to práve deti, ktoré všetkým mamám, starým mamám a prastarým mamám svojou detskou krásou pripomenuli aké sú veľmi dôležité v ich živote. Je veľmi potrebné aby sme každý deň ďakovali, že máme vedľa seba človeka, ktorý nás má rád a dal nám život. Ostatné čo je okolo nás je už zásluhou nás všetkých a preto je potrebné sa starať aj o naše okolie aby naše mamy mohli bezpečne viesť svoje deti k dospelosti.
Mama, mám ťa veľmi rád ( rada ).

 fotogaléria

Viera Juráková
starostka obce
 

Svetový týždeň peňazí- Global Money Week

Dátum pridania: 25. marec 2015 - 17:28

Od 9.3. 2015 do 17.3. 2015 prebiehal v základnej škole Vyšný Kubín projekt finančnej gramotnosti podporený NDS (Nadácia pre deti Slovenska)pod názvom „Krajina Peniažkovo“
Cieľom projektu bolo, aby účastníci získali lepší orientačný prehľad vo svete financií a služieb primerane ich veku nielen v podobe čísel.
Poznatky, vnímavé súvislosti a aplikácie žiaci nadobudli na základe zručností v životnej realite.
Naučili sa zvážiť a správneodhadnúť svoje možnosti, zodpovedne rozhodnúť a nájsť správne riešenie za daných podmienok a okolností.

Fašiangy 2015

Dátum pridania: 16. február 2015 - 11:29

V sobotu 14. februára 2015 v našej obci boli fašiangy. Po dedine chodili masky, v sále obecného úradu bol detský karneval a večer tradičná fašiangová zábava, kde sa podávala praženica a bolo pochovávanie basy. Atmosféru z veľmi vydarenej akcie si môžete pripomenúť vo fotogalérii a videu. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastlili tejto akcie, či už ako hostia alebo organizátori.

VIII. ročník Novoročného stolnotenisového turnaja

Dátum pridania: 4. január 2015 - 13:00

Športoví nadšenci Vyšného Kubína v spolupráci s Obecným úradom vo Vyšnom Kubíne zorganizovali v sobotu 3. 1. 20158. ročník Novoročného stolnotenisového turnaja, ktorého sazúčastnilo 14 mužov a 5 žien. Opäť smeprivítalihostí z MalatinejaDolného Kubína. V kategórii mužov sa súťažilo o hlavnú cenu Putovný pohár obce Vyšný Kubín.
Muži hrali v 3 skupinách systémom každý s každým na 3 vyhraté sety.O konečnom poradí v skupine rozhodol počet vyhratých zápasov. Do štvrťfinálovej časti postúpili prví traja hráči z A, B skupiny, z C skupiny postúpili prví dvaja.. Víťazi sa stretli vsemifinále. Záver turnaja tvorili zápasy o 1. a 3. miesto.
V kategórii žien sa hralo v jednej skupine tiež systémom každý s každým. O konečnom poradí rozhodol počet vyhratých zápasov.
Mnohé zápasy mali dobrú úroveň i napínavý priebeh. Po športových súbojoch účastníkov čakalo malé občerstvenie.

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

Dátum pridania: 1. január 2015 - 16:54

1/ komunálny odpad sa bude vyvážať tak ako doteraz, vždy nepárny týždeň v stredu, prvý vývoz tohto roku bude 14. januára 2015. Na tento prvý vývoz môžete použiť ešte žetóny z roku 2014.Nové žetóny na rok 2015 si môžete prevziať na obecnom úradu v pracovných dňoch od 05.01.2015.Kto z Vás má čas a záujem môže si žetóny prevziať aj zajtra v sobotu dňa 3.1.2015 od 09.00 do 16.00 hod.