74. výročie SNP - Spomienkové stretnutie

Pri príležitosti 74. výročia vzniku Slovenského národného povstania 29.08.1944, si občania obce dňa 02.09.2018 pripomenuli tento dátum spomienkovým stretnutím. Vzhľadom k očakávanému počasiu, sa stretnutie konalo v sále obecného úradu vo Vyšnom Kubíne.

Viac ako 20 účastníkov spomienky si vypočulo príhovor zástupcu starostu obce. V neformálnej besede si hlavne starší účastníci zaspomínali na tieto pohnuté časy slovenských dejín. 

S myšlienkou, že aj dnes je potrebné neustále pripomínať hrôzy vojny a potrebu bojovať proti možnému návratu dejín, aj keď v inej skrytej forme, sa rozišli vo viere, že v takýchto mierových časoch sa stretnú aj na budúce 75. výročie SNP.

 

                                                                                                                             Ing. Jaroslav  Figuli
                                                                                                                          zástupca starostu obce