Aj deti v MŠ ukončili fašiangy

Fašiangy skončili, pochovali sme basu! 

"Za koľko dní  budeme mať karneval?“ Naše detičky sa netrpezlivo vypytovali a nevedeli sa dočkať, kedy už budú môcť ukázať svoje karnevalové masky. Tento rok sme si povedali, že sa s deťmi na karnevale nielen dobre zabavíme, vyskáčeme a vytancujeme, ale že priblížime deťom aj tradíciu pochovávania basy. Na pomoc sme si prizvali aj pána učiteľa Jožka Strapca, ktorý ochotne pripravil scenár a zahral si úlohu pána farára.

Našu vyzdobenú telocvičňu  v utorňajšie ráno navštívili rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Niektoré mamičky vychystali svoje deti, už od samého príchodu do škôlky, aby si čo najdlhšie užili svoje karnevalové masky. Celá MŠ ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava.

Masky súťažili, spievali a  tancovali. Verte, že tancovať a súťažiť v maskách nebolo vôbec jednoduché. Občas spadla hasičská prilba, hasiaci prístroj, korunka z hlavy či puška poľovníka. No každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto si každé dieťa zaslúžilo pochvalu, ale aj sladkú odmenu. Po poriadnom tanečnom vyčerpaní v metlovom tanci, v tanci s balónmi, tanci vo dvojiciach, či skupinkách sa nám  bolo treba rozlúčiť „ s milou basou“. Pani učiteľky s pánom učiteľom Jožkom zahrali divadielko a s poriadnym nárekom  pochovali basu. Týmto sme ukončili veselý fašiangový čas a už nás len čaká v pôste zotrvať. Ale akoby to bolo v škôlke ticho bývalo, keby ani jednej  piesne či tanca nebolo?

My si veru každý deň zaspievame aj zatancujeme, lebo my sa v našej škôlke radi zabávame. 

Veľká vďaka patrí všetkým  zúčastneným, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry. 

Kolektív MŠ