Čarovná Orava

Na obecnom úrade je možné zakúpiť knihu “Čarovná Orava“ v cene 10,-€ za kus.