Cyrilo - Metodský deň 08.07.2018

V nedeľu 8. júla sa zišli na Vyšnokubínskych Skalách účastníci Cyrilo – Metodského dňa        pri pamätníku Slovenského kríža ekumenickej jednoty, aby si uctili ich príchod na územie  dnešného Slovenska. Účastníci si vystúpením divadla MADOS z Liptovského Mikuláša   pripomenuli aj 100. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa a pozadie ich vzniku. Zúčastneným sa prihovorili zástupcovia Miestneho odboru Matice Slovenskej v Dolnom Kubíne    MUDr. Ťažandlák, Ústredia Matice Slovenskej v Martine a ďalší hostia.

 Program bol pretkávaný vystúpeniami Speváckej folklórnej skupiny Orava.
Podujatie bolo ukončené spoločným spevom hymnických piesní.

Vážení občania, dovoľte mi aby som touto cestou poďakoval všetkým zúčastneným z obce  Vyšný Kubín. Výstup absolvovali aj malé deti vo veku do 10. rokov, preto je prekvapujúce, že si  v krásnom, síce trochu veternom, počasí nenašlo čas a neprišlo viac dospelých. Treba dúfať, že o  rok sa účasťou zapoja aj ďalší  občania, lebo  tucet  ktorý  napočítal  zástupca  starostu  je z obce o vyše 760 ľudí dosť málo.

Dovidenia  v  roku 2019 .