Deň Matiek 14.05.2017

Mama, mám ťa veľmi rád  ( rada ), v tomto duchu

Obecný úrad, Materská škola a  Slovenský červený kríž vo Vyšnom Kubíne usporiadali dňa 14.05.2017 nedeľné posedenie ku DŇU MATIEK.

Posedenie mamičiek, babičiek a starých materí spríjemnili svojím vystúpením deti našej materskej školy a žiaci vyšších ročníkov navštevujúci základné školy v Dolnom Kubíne.  Sú to práve deti, ktoré všetkým mamám, starým mamám a prastarým mamám svojou  detskou krásou pripomenuli aké sú veľmi dôležité v ich živote. Je veľmi potrebné aby sme každý deň ďakovali, že máme vedľa seba človeka, ktorý nás má rád a dal nám život. Ostatné čo je okolo nás je už zásluhou nás všetkých a preto je potrebné sa starať aj o naše okolie aby naše mamy mohli bezpečne viesť svoje deti k dospelosti.

Žiaci základných škôl: Beata Luptáková, Romana Števková a Adam Michalica pripravili pásmo básní a piesní, ktoré osviežili pamäť nám všetkých a s piesňou „Na Orave dobre na Orave zdravo“  sme ukončili hlavnú časť programu.

Poďakovanie za program patrí naším pani učiteľkám z Materskej školy Ľubici Brunckovej, Viere Chmelíkovej, Zuzane Balkovej, Janke Nemčekovej  a pani učiteľke Mgr. Kataríne Šimekovej, ktorá pripravila scenár programu.

 

 

                                                                                                Viera Juráková

                                                                                                 starostka obce