Dopravné ihrisko

Deti MŠ si rozvíjali a uplatňovali svoje poznatky z dopravnej výchovy a pravidiel bezpečnosti na ceste hrami na školskom dopravnom ihrisku.