Galaprogram pri príležitosti 10. výročia vzniku FS Rovienca