Harmonogram fakturácie OVS a.s. Dolný Kubín

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. si dovoľuje oznámiť všetkým odberateľom, žev roku 2012 mení harmonogram fakturácie za výrobu a dodávku pitnej vodyverejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že

od roku 2012 bude fakturácia len 1 x ročne.

Odporúčameodberateľom mesačné preddavkové platby, info telefonicky:
2388538, 2388508, 0917 651370 

Aktuálne ceny a harmonogram odpočtov meradiel a informácia o zabezpečení mesačných preddavkových platieb sú zverejnenéna www.ovs.skv záložkeZákazníci.

OVS, a.s. bude v priebehu kalendárneho roka realizovať rôzne neplánované odpočty meradiel, tzv. technické odpočty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť fakturácie.

Na žiadosť odberateľa a na základe nahlásenia aktuálneho stavu meradla vystaví OVS, a.s. kedykoľvek elektronickú faktúru. Formulár na nahlásenie stavu e-mailom je na www.ovs.sk. Požiadať o vystavenie faktúry môže odberateľaj písomne (v žiadosti je nutné uviesť stav meradla na odbernom mieste, dátum odpočtu a identifikačné údaje odberateľa.
Na vystavenie elektronickej faktúry odberateľovi je potrebný jeho písomný súhlas.