Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je   06.12.2019     

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2019 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť v určený deň ráno)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 04.01.2019
 Február 01.02.2019
 Marec 01.03.2019
 Apríl                                     05.04.2019
 Máj 03.05.2019
 Jún 07.06.2019
 Júl 10.07.2019
 August 02.08.2019
 September 04.09.2019
 Október 02.10.2019
 November 08.11.2019
 December 06.12.2019