Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je   02.02.2022      

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2022
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť večer pred určeným dňom keďže vývoz sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 05.01.2022
 Február

02.02.2022

 Marec 02.03.2022
 Apríl                                     01.04.2022
 Máj 06.05.2022
 Jún 03.06.2022
 Júl __.07.2022
 August __.08.2022
 September __.09.2022
 Október __.10.2022
 November __.11.2022
 December __.12.2022