Harmonogram na vývoz plastov

Najbližší termín vývozu je   07.05.2021      

PLASTY A TETRAPAKY - kontajnery na plasty
kontajnery žlté - 1 ks pred budovou Jednota,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa veľkej bytovky,
kontajnery žlté - 1 ks vedľa firmy p. Povalu
kontajnery žlté - 1 ks dolný koniec, ulica pri Rosinských
kontajnery žlté - 1 ks horný koniec, za novou autobus. zast.

Harmonogram na vývoz plastov v roku 2021 - POZOR ZMENA!
Zvoz plastov a tetra pakov uložených v zaviazaných vreciach spred brán rodinných domov
1 – krát mesačne vykonáva spoločnosť Technické služby Dolný Kubín. 
(zaviazané vrecia treba pripraviť večer pred určeným dňom keďže vývoz sa uskutočnuje v skorých ranných hodinách)

 Vývoz

Odvoz vriec spred brán
rodinných domov

 Január 08.01.2021
 Február

03.02.2021

 Marec 03.03.2021
 Apríl                                     09.04.2021
 Máj 07.05.2021
 Jún 04.06.2021
 Júl __.07.2021
 August __.08.2021
 September __.09.2021
 Október __.10.2021
 November __.11.2021
 December __.12.2021