III. Stupeň povodňovej aktivity v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde došlo v obci Vyšný Kubín na Leštinskom a Jasenovskom potoku k vybreženiu a k zaplaveniu lokality Pod Skalami.

Na základe týchto skutočností podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. bol vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Vyšný Kubín v dňoch od 28.04.2017 od 18.00 hod do 29.4.2017 do 18.00 hod.

Došlo k zaplaveniu dvoch rodinných domov, ich priestorov a pivníc. Zaplavené bolo celé okolie v ulici za pomníkom , kde stál rodinný dom P. O. Hviezdoslava, zaplavená bola dolná časť obce a cesta I/59.  Záchranné práce prebiehali na ulici Pod Skalami, kde veľké množstvo prívalovej vody spôsobilo poškodenie vodozádržného zariadenia a vyplavenia vody na miestne komunikácie. 

 

Ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Vyšnom Kubíne a všetkým občanom, ktorí pomáhali pri záchranných prácach počas povodne a počas požiaru, ktorý vznikol v našej obci 29.4.2017 v ranných hodinách.