Informácia v plánovanej zmene v poskytovaní poštových služieb v obci Vyšný Kubín