MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI VYŠNÝ KUBÍN

Za finančnej podpory v sume 40 000 EUR z Úradu vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 sa v mesiacoch október - november 2015 v našej obci uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnatým povrchom a mantinelom s ochrannými sieťami do výšky 3m, šírky 20m, dĺžky 40m.

Po schválení prevádzkového poriadku, určení správcu ihriska bude slúžiť na rozvoj športových aktivít predovšetkým pre deti a mládeže z našej obce.

Technické parametre:
- povrch – multifunkčný povrch vyplnený pieskom
- čiarovanie – minifutbal, tenis, volejbal
- vstup na ihrisko – 2 bezbariérové vchody  od chodníka
- osvetlenie – 4 svietidlá halogénové 400 W – bude realizované až po realizovaní elektrického prívodu