Neporiadok na cintoríne

Informácie pre občanov Vyšného Kubína
Kontajner na obecnom cintoríne by úplne postačoval na vývoz odpadu z cintorína , pokiaľ by hoobčanianenapĺňali domovým odpadom.

Správanie sa občanov Vyšného Kubína na obecnom cintoríne.
Dňa 26.09.2011 ( pondelok) o 18.00 hod sa na obecnom cintoríne urobil poriadoka ráno dňa 27.09.2011 sa„slušný občan“Vyšného Kubína postaral o zvýšené náklady na odvoz odpadu.

   

Obec Vyšný Kubín tohto roku nemá žiadneho nezamestnaného občana na aktivačných prácach. Finančné prostriedky načistenie obcev tomto roku sa už vyčerpali. Zostáva len na nás ako si udržímeporiadok svojho okolia.Ďakujem všetkým občanom, ktorí sú nápomocní pri čistení obce, rešpektujú svoje okolie a nenosia do prírody to čo tam nepatrí.

Viera Juráková
 starostka obce

 Pridané dňa: 2011-09-27