Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností/psa do 31.01.2020

Daň z nehnuteľnosti
Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) alebo nehnuteľnosť už nemajú (napr. kúpou, predajom, získali dedičstvom, darovaním) a zmena vlastníctva 
nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2019 (zmena výmery, bolo im vydané stavebné povolenie, právoplatne skolaudovali rodinný dom alebo inú stavbu, došlo k zmene využitia stavby, zmene druhu či výmery pozemku, zmene výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2020

Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daň za psa
Všetky zmeny, ktoré nastali v roku 2019 - nadobudnutie, kúpa psa, uhynutie, stratenie psa - nahlásiť na obecnom úrade do 31.01.2020

Poplatky za komunálny odpad
Občania, ktorí budú v roku 2020 požadovať zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady,  žiadosť a príslušné doklady je potrebné podať taktiež do 31.01.2020.

Tlačivo vzor - žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku