Nová „panelovka“ v časti Za kostolom

V miestnej časti Za kostolom začala v júni výstavba novej panelovej cesty. Pôvodná bola už v zlom technickom stave, čo sa prejavilo najmä po prívalových dažďoch.

Panelovka predstavuje „úvod“ projektu Vstup do Choča.

Vynovená ulica bude slúžiť obyvateľom Vyšného Kubína v časti Za kostolom a Nad kostolom, ktorí tu už bývajú, aj tým, ktorí budú v tejto lokalite ešte len stavať. Cesta v rámci I. etapy je plánovaná po odbočku k existujúcim domom Nad kostolom, a II. etapa cesty by mala končiť pri poslednom dome plánovanej výstavby rodinných domov.

Nová panelovka tiež v sebe obsahuje prípravné práce k projektu Vstup do Choča. Obec ho plánuje realizovať v blízkej budúcnosti. V rámci projektu bude na začiatku ulice vybudovaná „vstupná brána“ do Choča, šesť informačných tabúľ slúžiacich pre turistov a tiež altánok na posedenie a odpočinok. Plánovaný projekt by mal do obce pritiahnuť viac turistov, a vďaka tabuliam sa budú môcť v našom okolí ľahšie orientovať.

Stavbu novej panelovej cesty realizuje miestna firma Hydroekol, s. r. o. a prvá etapa by mala  finišovať v polovici júla. Popri ceste sa robia odtokové válovce a priečne žľaby, aby bol zabezpečený odtok vody  z cesty. Na voľných priestranstvách bude  zasiata tráva a vysadená zeleň. Má to nielen estetickú funkciu, ale je to aj praktické riešenie pre vsakovanie nadbytočnej dažďovej vody. Po ukončení prvej etapy plánuje obec v budúcnosti realizovať aj druhú etapu projektu.

                                                                                                                                             AFG