Novoročný príhovor

Dobrý deň, Vážení spoluobčania,                                                                                              

 Po odbití polnočných zvonov a obrátení listov kalendára vstupujeme do nového roka. Naplnení   očakávaniami a dávkou nostalgie zamyslenia nad odchádzajúcim rokom, ako keby poučení a múdrejší vstupujeme do ďalšieho obdobia. Pri absencii magického čara príchodu nového roku by sa jednalo o rovnaký deň ako každý iný...                                                                                                                                                                                         .

Pre nás ľudí je to deň, keď si viac ako inokedy sústreďujeme myšlienky a otázniky nad sebou, svojím okolím, nad svojím životom, bilancujeme svoje úspechy, neúspechy a dávame si nové záväzky a predsavzatia.

Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami.

Dovoľte mi, aby som aj ja aspoň krátkym príhovorom vstúpil do Vašich príbytkov a podelil sa o niektoré svoje dojmy z môjho pôsobenia ako starostu obce Vyšný Kubín. Svoju  ročnú funkciu vo vedení našej obce hodnotím  so zmiešanými pocitmi nováčika vo funkcii. Potešili ma hlavne čiastočné úspechy ako bola rekonštrukcia strechy na našej materskej škôlke, nové spoločenské a kultúrne akcie „Deň detí“, spomienková akcia „Z jednej kolísky“ a v neposlednej rade nové projekty spracované v rámci  rozvoja ako je nový projekt „Vstup do Choča“ ktorý sa v budúcom roku bude realizovať spoločne s rekonštrukciou cesty za kostolom.  Ale sú aj veci ktoré sklamali alebo sa nepodarili ich realizovať, niekedy to sú to nereálne nároky  ako aj ľahostajný prístup obyvateľov k dianiu okolo seba alebo nerealizované – neschválené projekty na vodovod a kanalizáciu. .

Preto sa naučme byť trpezliví, nebuďme  presýtení očakávaniami a zmenami, ktoré nejde vykonať od večera do rána. Vytvárajme si pôsobisko pre nás, s odkazom na ďalšie generácie a to si vyžaduje dôkladné plánovanie s maximálnou podporou a účasťou Vás občanov. Naše rozvojové aktivity si vyžadujú neustálu komunikáciu, organizované rozhodnutia a tým znižovanie rizika robiť chyby, ktoré by mali negatívne dopady a ich náprava by nás  stála nesmierne množstvo času. Otvorenosť a stála komunikácia s Vami obyvateľmi našej obce je preto veľmi významná. 

Podporujme sa navzájom, buďme k sebe otvorení, vážme si jeden druhého, berme život ako dar a šírme okolo seba radosť a úsmev, lebo s úsmevom je život vždy krajší.

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v uplynulom roku 2019 svojou ochotou, prácou a snahou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce, členom Dobrovoľného hasičského zboru Vyšný Kubín a  všetkých formálnych aj neformálnych organizácií a združení, ktorí svojou aktivitou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých.

Milí občania,

chcem Vám popriať v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých zamestnancov Obecného úradu Vyšný Kubín, pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a úspešný rok 2020, nech sa Vám splnia všetky sny a ciele ktoré ste si predsavzali.

,,A nebojme sa stanoviť si ciele bez toho, aby sme mali úplne jasno v tom, čo musíme spraviť pre ich dosiahnutie. Otvorme oči a obklopme sa schopnými ľuďmi, ktorí nám zaručene pomôžu dotiahnuť ich do úspešného konca.“

 

                                                                          S úctou starosta obce Ing. Antonín Zámečník