Obecná knižnica

Obecný úrad vo Vyšnom Kubíne ponúka svojim občanom možnosť zapožičania kníh z obecnej knižnice.
 
Otvorená – každú stredu – od 15.30. - do 17.30 hod.v kaštieli