Obnova interiéru expozície P.O. Hviezdoslava

V máji 2015 sa obec Vyšný Kubín zapojila do výzvy o Zamestnanecký grant Euro k euru  od Nadácie Slovenskej sporiteľne a vypracovala projekt : „Žime históriou aj v budúcnosti“. Projekt riešil obnovu  a aktualizáciu interiéru Expozície P.O.Hviezdoslava. Vo výzve bola naša obec úspešná a tak získala finančnú podporu v sume 1000 € + 500 € od zamestnanca SLSP Ing. Melánie Melicherčíkovej.  V mesiacoch september – október 2015 sa za uvedenú sumu obnovili panely v prvej miestnosti (odstránenie poškodených častí a urobený nový náter),  realizovala sa nová forma prezentácie obce tzv. postery obsahujúce jednotlivé oblasti: História obce, Príroda, Archeologické nálezy a Zemianstvo. Pribudli nové exponáty a prezentácia erbov zemianskych rodov.  Zakúpili sa dva nové lustre do oboch miestností a na prezentáciu obce sa doplnili nové skladačky P.O.Hviezdoslava.

Viera Juráková
starostka obce

Foto pred rekonštrukciou:

Foto počas rekonštrukcie:
 

Foto po realizácii: