Odovzdávanie kompostérov

Vážení občania,
naša obec  sa zapojila do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava" prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu „tzv. zeleného odpadu“  na území obcí Dolnej Oravy. Pre našu obec sme cez uvedený projekt získali celkom 195 kompostérov, z ktorých časť využije obec a približne 188 ich bude poskytnutých občanom.

Vyzývame  tých,  ktorí sa chcú  zapojiť  do tohto projektu a využiť  kompostér na  domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnosti a záhrady a tým predchádzať vzniku takéhoto odpadu aby si prišli prevziať komposter na obecný úrad.

Do  Zmluvy o výpožičke (na 5 rokov),  budú potrebné tieto Vaše údaje:

  • titul, meno, priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresa bydliska
  • dátum prijatia návrhu Zmluvy,

v zmysle  platného občianskeho preukazu. Prosíme Vás preto, aby ste si tieto údaje pripravili k zápisu. Zmluva o výpožičke je k nahliadnutiu v priloženom súbore alebo na úradnej tabuli obce.

V najbližších dňoch sa budú kompostéry vydávať v nasledujúcich časoch a termínoch:  

08.04.2019: od 09:00 do 15:00
09.04.2019: od 09:00 do 15:00
10.04.2019: od 09:00 do 17:00
11.04.2019: od 09:00 do 15:00
12.04.2019: od 09:00 do 12:00

V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných časoch a termínoch, dohodnite si termín vyzdvihnutia na tel. č.:  043/586 5138 alebo 0908 275 229