Odovzdávaniehasičského vozidla v obci Vyšný Kubín

Dňa 24.06.2015 o 15.30 hod. v našej obci Vyšný Kubínpre náš Dobrovoľný hasičský zbor( DHZ)bolo odovzdané hasičské vozidlo. Vozidlo priamo doviedol podpredseda vlády SR a minister vnútra p. Robert Kaliňák.Ostatní hostia, ktorí sprevádzali pána ministra boli:
p. Ladislav Pethö – prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
p. Jaroslav Kapusniak - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline

Po vystúpení z vozidla pána ministra privítal veliteľ nášho DHZ p. Peter Klocok, ktorý podal hlásenie o pripravenosti nášho Dobrovoľného hasičského zboru k prevzatiu hasičského vozidla. Následne som ako starostka obce privítala pána ministra, ostatných hostí, spoluobčanov a v krátkosti som predstavila našu obec. Uvádzam časť slov, ktorými som našu obec predstavila a privítala všetkých hostí: „Naša obec je známa svojou zemianskou históriou a kultúrnym dedičstvom, ktoré sa snažíme uchovávať a chrániť. O 10 rokov, naša obec oslávi 700 ročnicu, svojej prvej písomnej zmienky, osídľovaná bola však ďaleko skôr. Sme hrdí na to, že je rodiskom veľkého básnika Pavla Orságha Hviezdoslava a spisovateľky Margity Figuli. No nežijeme len minulosťou, snažíme sa o ekonomický aj sociálny rozvoj obce, pričom aktívnou súčasťou je aj náš Dobrovoľný hasičský zbor.
Vážený pán minister, veľmi nás potešilo že ste si popri svojom náročnom programe našiel čas, aby ste našim mladým hasičom osobne odovzdal toto naše nové hasičské auto. Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za túto požiarnu techniku.
Veľmi nás teší, že ste sa osobne zasadil o to aby dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky dostala techniku, akú si právom pre svoju dobrovoľnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi a živelnými pohromami zasluhuje.
Vážený pán minister, vážení hostia ešte raz Vás srdečne vítam a verím, že sa u nás budete cítiť dobre“.

Potompán minister pozdravilnašich občanov, vysvetlil čo ho viedlo aby našej obci tento dar odovzdal. Veliteľovi DHZ Vyšný Kubín odovzdal kľúče od vozidla a spolu s pani starostkou pokrstili toto vozidlo šampanským. Po odovzdávaní pobudol chvíľku aj medzi našimi občanmi.
Pevne verím, že toto hasičské vozidlo bude pre náš Dobrovoľný hasičský zbor prínosom, naučia sa danú techniku ovládať a používať na pomoc nám občanom. Držím im palce, veď sa pozrite na fotografie aké je to mladé družstvo. Potrebuje od nás aby sme ho viedli, učili aboli príkladom sa správania nielen v našej obci ale aj v ich raste.

Viera Juráková, starostka obce