Oprava strechy na kaštieli.

Z dôvodu havarijného stavu strechy na kaštieli – sídlo obecného úradu obce Vyšný Kubín sa v mesiaci september - október uskutočnilo vyčistenie celejjeho strechy ( plocha 1200 m2) a následne sa realizoval nový náter so zachovaním toho istého odtieňa.
Zámerom obce bolo uskutočniť nový náter už od začiatku jari 2014. Avšak z dôvodu tohtoročného nepriaznivéhopočasia sme k prácam pristúpili až v jeseni, kedy nám babie leto pomohlo tieto práce realizovať a tak strechu na kaštieli zachrániť. Taktiež bolo potrebné opraviť jeden komín, ktorý sa rozpadal a tak poškodzoval strechu. Na všetky vykonané práce a nákup potrebného materiálu obec uvoľnila z rezervného fondu sumu 7588,25 €.

Fotky pred náterom - galéria
Fotky po novom nátere - galéria

Viera Juráková
starostka obce