Otvorenie stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície PZ pre vybrané životné situácie