Oznamy

1/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že stavebné úpravy hrobových miest, vrátane vybudovania nových pomníkov,je možné realizovať až po ohlásení na obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne.

2/ Oznamujeme všetkým nájomcom hrobových miest, že v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska obceVYŠNÝ KUBÍNje potrebné uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta od 03.11.2014 na obecnom úrade.

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vyšný Kubín + Dodatok č. 1/2013 (cena hrobového miesta) -nájdete pod záložkou: Úradná tabuľa - VZN Dodatok č.1/2013 k 04/2011 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska