Poďakovanie

Vážení spoluobčania.

Obec Vyšný Kubín sa od vyhlásenia mimoriadnej situácie v našej krajine snaží pohotovo reagovať a pomáhať našim občanom.

Obec zabezpečila ochranné rúška pre našich seniorov v počte 120 ks, ktoré p. Alenka Zámečníková obetavo rozniesla a rozdala našim seniorom a imobilným občanom v celej obci, za čo jej veľmi ďakujeme.

Zároveň je pre našich seniorov pripravená služba v spolupráci s predajňou potravín Fresh a s dobrovoľníkmi hasičského zboru vo Vyšnom Kubíne s pomocou pri nákupe nevyhnutných potravín. Za ústretovosť a realizáciu  rozvozov nákupov našim seniorom  patrí naša veľká vďaka Paľkovi Kacovi.

Veľmi by sme sa chceli poďakovať aj  šikovným žienkam p. Vierke Jurákovej a p. Žofke Balkovej, ktoré zareagovali veľmi pružne a nezištne pomáhajú, šijú rúška pre organizácie, kde ich majú nedostatok. Materiál (látky)  poskytla Anička Frančáková a Magduška Juráková.

Pani Žofka Balková pre obec Vyšný Kubín ušila celkom cez 150 rúšok.

K dnešnému dňu pani Vierka Juráková ušila 310 rúšok a darovala  ich rôznym firmám a občanom, napr. pre Domov dôchodcov v DK - 66 ks, Nemocnica Poprad - 20 ks, občanom obce Vyšný Kubín - 81 ks, zaslala aj Horskej záchrannej službe do Starého Smokovca - 45 ks. Dochádzajú jej nite a gumičky. Ak má niekto z Vás možnosť zohnať gumičky bola by veľmi rada ak sa jej ozvete.

Obec Vyšný Kubín všetky usmernenia a nariadenia pre občanov priebežne zverejňuje na webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú všetkým občanom, ktorí pomáhajú akoukoľvek formou a všetkým, ktorí sa správajú zodpovedne, dodržiavajú nariadenia vlády  a tak prispievajú k zvládnutiu tejto ťažkej situácie.