Pošta Partner Vyšný Kubín s účinnosťou od 01.06.2022 dočasne zatvorená