Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku – výzva

V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti od 13.12. 2020  Vás žiadam o zaslanie pripomienok, návrhov a zmien k súčasným cestovným poriadkom do 25. 9. 2020 . Výstupom Vašich pripomienok bude porada k cestovným poriadkom, plánovaná predbežne v prvej polovici októbra. Presný dátum, čas a miesto konania sa dozviete z pozvánky, ktorá Vám bude včas zaslaná. Pozvánka bude doručená len na obecné úrady obcí, ktorých zmeny CP sa budú priamo dotýkať, resp. ktoré zašlú svoje pripomienky a návrhy.

Svoje pripomienky zašlite na mailovú adresu: veduci.dk@arriva.sk

Alebo poštou ako obyčajnú listovú zásielku na adresu:

ARRIVA Liorbus, a.s.

prevádzka dopravy Dolný Kubín

M.R. Štefánika  3128/1

026 01 Dolný Kubín

Upozornenie: Pokiaľ zasielate pripomienky poštou doporučene, adresujte ich na korešpondenčnú adresu spoločnosti : ARRIVA Liorbus, a.s., ul. J Kačku 1, 034 95 Likavka