Rekonštrukcia lávky cez Jasenovský potok – realizácia september-október 2017

Projekt je podporený dotáciou zo Žilinského samosprávneho kraja v sume 1200 € a zo zdrojov obce v sume  300 €.

Obec získala finančnú podporu z programu výzvy: Regionálny rozvoj, podprogram: Verejný priestor a verejná infraštruktúra. Projekt rieši rekonštrukciu existujúcej lavice cez Jasenovský potok. Lavica je využívaná denne, nakoľko sa nachádza na začiatku obce pri ceste I/59 vedľa ktorej sú aj dve autobusové zastávky. Častými povodňami a vysokou hladinou vody je jej stav ohrozovaný a v súčasnosti postupne  dochádza k oslabeniu jej ukotvenia. Bude potrebné obnoviť ukotvenie, výmenu nových železných platní a nový náter.  

 

                                                                                                   Viera Juráková, starostka obce