Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v Materskej škole vo Vyšnom Kubíne

Projekt bol podporený dotáciou z  Ministerstva financií SR v sume 13500 € a zo zdrojov obce v sume  2500 €.

Projekt vyriešil rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a kuchynského zariadenia v budove materskej školy vo Vyšnom Kubíne. V rámci rekonštrukcie bol vymenený obklad na stenách,  poškodená pôvodná podlaha bola odstránená, vyrovnaná a položená nová dlažba. Boli zabezpečené vodoinštalačné a kúrenárske práce, vymenené nové zariadenia (napr. radiátor, výlevka), opravené a vymenené elektrické rozvody, maľovanie stien. V rámci gastro zariadenia je zabezpečený nový univerzálny robot, boli dodané nové pracovné stoly, regály, umývací stôl   a to všetko z nerezového materiálu. Zabezpečuje sa postupné doplnenie kuchynského a jedálenského vybavenia. Všetky rekonštrukčné a upratovacie práce prebiehajú v auguste 2017. S novým zariadením sa budú tešiť už od 4. septembra 2017, kedy naša škôlka začína školský rok 2017/2018. Pevne verím, že naším zamestnancom pracujúcim v materskej škole sa bude variť bezpečnejšie a  s chuťou. Zmodernizovaná kuchyňa a nové sociálne zariadenia, ktoré sa obnovili v minulom roku potešia nielen ich ale aj deti prichádzajúce do našej materskej školy.

 

Všetkým, ktorí pomohli tento projekt realizovať ďakujem.

 

                                                                                               Viera Juráková, starostka obce