Rekonštrukcia schodov k Pomníku Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne

Obec Vyšný Kubínuvoľnila z rozpočtu obce finančné prostriedky a zrekonštruovala prístupové schody a Pomník Mjr. Archipova vo Vyšnom Kubíne.

Pred rekonštrukciou         Po rekonštrukcii
           

Viera Juráková
starostka obce