Slávnostné stretnutie pri príležitosti 73. výročia SNP

Pri príležitosti 73. výročia SNP sa v obci Vyšný Kubín dňa 03.09.2017 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri pomníku Mjr. Ivana Archipova.
Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Bolo výrazným dokumentom horúcej lásky a vernosti slovenského ľudu k našej republike. Ďakujeme živým a mŕtvym hrdinom, ktorí pozdvihli zbrane a riskovali svoje životy za slobodu, rovnosť, bratstvo a spravodlivosť.

Zároveň sa chcem poďakovať našim občanom, ktorí prišli na toto nedeľné stretnutie a obetovali svoj voľný čas na vzdanie úcty tým, ktorí mali odvahu a chuť bojovať za našu krajinu.

Viera Juráková
starostka obce