Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad Oravský Podzámok so sídlom Námestie slobody 1 Dolný Kubín oznamuje,  že na základe  odporúčania Ministerstva vnútra SR  od pondelka 16. marca 2020 bude pracovisko zatvorené do odvolania.

Pracovníkov Spoločného stavebného úradu môžete kontaktovať telefonicky resp. e-mailom

Ing. Jozef Oswald -  vedúci spoločného obecného úradu:e-mail: jozef.oswald@oravskypodzamok.sk
telefón: +421 901 788 725

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská - referent spoločného obecného úradu
e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   
telefón: 0901 788 719

Ing. Lenka Mansouri - referent spoločného obecného úradu
e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      
telefón: 0901 788 720

Ing. Peter Matištík - referent spoločného obecného úradu
e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk        
telefón: 0901 788 721

Mária Menšíková - administratívny pracovník
e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk
telefón: 0901 788 724