Spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania

Dňa 28. augusta 2020 sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania aj v našej obci.  Spomienkové stretnutie sa konalo pri pomníku majora Ivana Archipova, ku občanom Vyšného Kubína sa pripojili aj členovia OZ Motorkári Slovenska.

Úctu a vďaku za slobodu sme vyjadrili položením  vencov, prítomným sa prihovoril pán starosta Ing. Antonín Zámečník a pán Mgr. Jozef Strapec nám priblížil niektoré udalosti z roku 1944.

Celé stretnutie doplnili svojím spevom, obdivuhodným príbehom a krásnymi básňami naši talentovaní spoluobčania. Na záver zazneli tri čestné salvy na počesť hrdinov SNP.

Oficiálne stretnutie potom pokračovalo prehliadkou motoriek pred obecným úradom. Ochotní „Motorkári Slovenska“ previezli nadšencov,  deti aj dospelých, na svojich strojoch. Pre prítomných bolo pripravené  aj malé občerstvenie.

Sme veľmi radi, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí svojím zanietením pripomínajú dôležité udalosti z našej histórie, na ktoré by sme nemali zabúdať.