Spomienkové stretnutie pri príležitosti 77. výročia SNP

Pri príležitosti 77. výročia SNP sa v obci Vyšný Kubín dňa 29.08.2021 uskutočnilo spomienkové stretnutie  v priestoroch pri pomníku majora Ivana Archipova.

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckých ozbrojených síl na územie vojnovej Slovenskej republiky.

Veľa odvážnych mužov a žien sa obetovalo vzdorujúc fašistickej ideológii, zverstvám nezmyselnej vojny a teroru. Skutočnosť, že v týchto dňoch spomíname na obete povstania a oslobodzovacieho zápasu, je potvrdením zmysluplnosti ich odkazu.

Na toto nesmieme nikdy zabudnúť. A nikomu nesmieme dovoliť, aby znevažoval tento historický boj. Boj za náš život, identitu nášho národa a jeho slobodu.

Zároveň sa chcem poďakovať našim občanom, ktorí prišli na toto nedeľné stretnutie a  obetovali svoj voľný čas na vzdanie úcty tým, ktorí mali odvahu bojovať za našu slobodu.