Správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
IV.Q. 2011 - celá správa (doc)

Zverejnené dňa 30.12.2011.