Stavebné práce v obci Vyšný Kubín

Začatie stavebných prác na vodozádržných zariadeniach a úprave cesty pod Skalami – foto:

Pokračovanie vodozádržných zariadení:
lokalita Štepy - dokončovacie práce ku dňu 4.9.2015

lokalita Pod Skalami - práce stále pokračujú ku dňu 4.9.2015