Stretnutie jubilantov v obci Vyšný Kubín

V rámci mesiaca úcty k starším sa v našej obci konalo stretnutie jubilantov dňa 12.11.2015 v sále obecného úradu. Stretnutie prišli pozdraviť svojim programom naši malí škôlkári a žiaci základnej školy vo Vyšnom Kubíne. Posedenie bolo spestrené  ľudovou hudbou a pekným spevom.
Starostka obce  Viera Juráková navštívila aj najstaršiu občianku našej obce pani Zuzanu Bysterskú, ktorá sa tohto roku dožila 95 rokov.

Viera Juráková
starostka obce

Foto – zo stretnutia